GBT 305 Azerbaycan Türkçesi V

 

Sınıf, Yarıyıl: 3. Sınıf, 1. Yarıyıl; Kredi: 4 Ulusal, 7 ECTS;  Süre: 4 Saat

Dersin Dili: Azerbaycan Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Ders Ön koşulları: GBT 204 Azerbaycan Türkçesi IV dersinden geçmiş olmak.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Melek Erdem

 

Ders GBT 204 Azerbaycan Türkçesi IV’ün devamıdır. Azerbaycan Türkçesinin söz dizimi özellikleri, biçim-dizim ilişkileri ayrıntılı olarak işlenir. Konular, metin üzerinde uygulamalarla desteklenir. Öğrencinin okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerilerinin gelişmesine yoğunlaşır. Programa alınan çağdaş metinlerden ve Azerbaycan sesli ve görsel yayınlarından örnekler sunar.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Adilov, M. İ., Z. N. Verdiyeva, F. M. Ağayeva  (1989). İzahlı Dilçilik Terminläri, Bakı.

Ahundov, A.,  (1984). Azerbaycan Dilinin Fonetikası, Bakı.

Azerbaycan Dilinin İzahlı Lugati, IV c. Bakı.

Cäferov, S. (1982). Müasir Azerbaycan Dili II (Leksika), Bakı.

Crystal, D.,  (1997). Dictionary of Linguistics and Phonetic, Cambridge.

Dämircizade, Ä. M. (1984). Müasir Azärbaycan Dili I (Fonetika, Orfoepiya, Orfografiya), Bakı.

Hüseyinzadä, M. (1983). Müasir Azärbaycan Dili III (Morfologiya), Bakı.

Kazımov, Q. Ş. (2004). Müasir Azerbaycan Dili, Sintaksis, Bakı.

Korkmaz, Z., (1992). Gramer Terimleri Sözlüğü, Ankara.

Şiraliyev, M. S. , E. V. Sevortyan , (1971). Grammatika Azerbaycanskogo Yazıka, Bakı.

Vardar, B.,  (1988). Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, Ankara.

Yarmalı, E. Sabri, (1997). Çeviri Tekniği. 1 ve 2. İstanbul.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

Giriş: Temel Terminoloj

Azerbaycan Türkçesinde Cümle

Azerbaycan Türkçesinde Cümle kurucularının sırası

Azerbaycan Türkçesinde cümle türleri

Bitmiş cümleler, uygulama

Bitmemiş cümleler, uygulama

Uygulama

 

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.