GBT 302 Güney-Batı (Oğuz) Türk Lehçeleri Söz Varlığı

 

Sınıf, Yarıyıl: 3. Sınıf, 2. Yarıyıl; Kredi: 3 Ulusal, 4 ECTS;  Süre: 3 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Ders Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Melek Erdem

 

Güneybatı Türk lehçelerinin söz varlığı karşılaştırmalı olarak verilir. Oğuz grubu Türk lehçelerinin söz varlığı, temel söz varlığı, genel özellikleri, ortak ve farklı yönleri incelenir. Ayrıca çok anlamlılık, eş anlamlılık, zıt anlamlılık, alt anlamlılık, eş adlılık konularının söz varlığı ile olan ilgisi değerlendirilir. Sözlük bilimi açısından a söz varlığı ele alınır.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Aksan, Doğan, (2000). Türkçenin Söz varlığı, Ankara.

Azerbaycan Dilinin İzahlı Lugati, IV c. Bakı.

Bayatlı, H. K., (1996). Irak Türkmen Türkçesi, Ank..

Caferov, S., Müasir Azerbaycan Dili Leksika, Bakı 1982.

Çöññayev, Hazirki Türkmen Dili Leksika, Aşgabat.

Hamzayev, M. Y. (1962). Türkmen Diliniñ Sözlüği, Aşgabat.

Hacaloğlu, R. A., (1992). Azeri Türkçesi Dil Kılavuzu, Ankara.

Haydar, Çoban Hıdır “Irak-Türkmen Ağızlarında birleşik kelimeler”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat

Dergisi 1: 219, Ankara.

İsmailov, İ., K. Meliyev, M. Saparov, (1990). Urta Asiye ve Türkiy Tillari Leksikasidan Tadkikat,

Taşkent.

Kıran, Z., (2001). Dilbilime Giriş, Ankara.

Korkmaz, Z. “Oğuz Türkçesinin tarihî gelişme süreçleri ve Divanu Lugat-it-Türk”, Türk Dili, 570

(Haz. 1999): 459, Ankara.

Palmer, F.R., (2001). Semantik: Yeni Bir Anlambilim Projesi, (Çev.: Ramazan Ertürk) Ankara.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

Söz varlığı ve sözlük bilimi: temel kavramlar

Genel Türk dilinin söz varlığına giriş

Tarihsel Oğuz Türkçesinin söz varlığına giriş; Tarihsel Oğuz Türkçesinin söz varlığının kaynakları

Çağdaş Oğuz grubu Türk lehçelerinin söz varlığının genel ve temel nitelikleri, kavramlaştırma, türetme gücü ve eğilimi

Çağdaş Oğuz grubu Türk lehçelerinin temel söz varlığı

Çağdaş Oğuz grubu Türk lehçelerinde çok anlamlılık, metafor, metonimi

Oğuz grubu Türk lehçelerinde eş anlamlılık, eş adlılık, zıt anlamlılık, alt anlamlılık

Oğuz grubu Türk lehçelerinde ikilemeler

Oğuz grubu Türk lehçelerinde deyimler

Oğuz grubu Türk lehçelerinde atasözleri

Oğuz grubu Türk lehçelerinde kalıp sözler, kalıplaşmış sözler

Oğuz grubu Türk lehçelerinde terimler, doldurma sözler

Oğuz grubu Türk lehçelerinde yabancı unsurlar

Oğuz grubu Türk lehçelerinde söz varlığı ile ilgili son çalışmalar

 

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.