GBT 301 Türkmen Türkçesi V 

 

Sınıf, Yarıyıl: 3. Sınıf, 1. Yarıyıl;  Kredi: 4 Ulusal, 7 ECTS; Süre: 4 Saat

Dersin Dili: Türkmen Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Ders Ön koşulları: GBT 202 Türkmen Türkçesi IV dersinden geçmiş olmak.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Berdi Sarıyev

 

Türkmen Türkçesinin söz dizimi özellikleri, biçim-dizim ilişkileri ayrıntılı olarak işlenir. Konular, metin üzerinde uygulamalarla desteklenir. Öğrencinin okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerilerinin gelişmesine yoğunlaşır. Programa alınan çağdaş metinlerden ve Türkmen sesli ve görsel yayınlarından örnekler sunar.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Azımov, Pıgam, (1992). Türkmen Dili, Aşgabat: Magarıf.

Banguoğlu, T., Türkçenin Grameri, Ankara 1995.

Hamzayev, M., (1962). Türkmen Diliniň Sözlüği, Aşgabat: Ilım.

Çarıyarov, B., (1978). Türkmen Diliniň Orfoepik Sözlüği,  Aşgabat: Ilım.

Clark, Larry, (1998). Turkmen Reference Grammar.

Kara, Mehmet, (2000). Türkmence, Ankara.

Nartıyev, N. vd., Häzirki Zaman Türkmen Dili Sintaksis, Aşgabat 1998.

Sarı, B., N. Güder, (1998). Türkmencenin Grameri-I Ses Bilgisi, Ankara.

Sarı, B., N. Güder, (1998). Türkmencenin Grameri-II Şekil Bilgisi, Ankara.

Sarı, B., N. Güder, (1998). Türkmencenin Grameri-III Söz Dizimi, Ankara.

Türkmen Diliniň Grammatikası, Aşgabat 2000.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

Giriş: Temel Terminoloj

Türkmen Türkçesinde cümle

Türkmen Türkçesinde cümle kurucularının sırası

Türkmen Türkçesinde cümle türleri

Bitmiş cümleler, uygulama

Bitmemiş cümleler, uygulama

Uygulama

 

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.