GBT 212 Azerbaycan Hanlıkları

 

Sınıf, Yarıyıl: 2. Sınıf, 2. Yarıyıl; Kredi: 2 Ulusal, 2 ECTS; Süre: 2 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Seçmeli

Ders Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Üçler Bulduk

 

Nadir Şah Afşar’ın ölümünden sonra (1747), özellikle Azerbaycan’da kuvvetli bir yönetim kurulamadığından birçok hanlık ortaya çıktı. Dersin konusu bu hanlıkların sosyal ve siyasi tarihidir.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Gömeç, S., (2003). Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Tarihi, Ankara.

Sümer, F., (1992), Oğuzlar (Türkmenler), Ankara.

Sümer, F., (1992), Safevî Devletinin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu Türklerinin Rolü, Ankara.

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

Azerbaycan coğrafyasının genel özellikleri

Azerbaycan’ın eski Türk çağı

Selçuklular zamanında Azerbaycan

İlhanlılar çağında Azerbaycan

Ak-Koyunlu ve Kara-Koyunlular Dönemi

Safevi hanedanlığı devri

Afşarların ortaya çıkışı

Osmanlı-İran münasebetleri

Kaçar hanedanlığı dönemi

Şeki ve Karabağ hanlığı

Kuba ve Gence hanlığı

Şirvan ve Baku hanlığı

Nahçıvan ve Revan hanlıkları

Rusya-İran ve Azerbaycan münasebetleri

 

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.