GBT 210 Horasan Türkleri ve Dilleri

 

Sınıf, Yarıyıl: 2. Sınıf, 2. Yarıyıl; Kredi: 2 Ulusal, 2 ECTS; Süre: 2 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Seçmeli

Ders Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Berdi Sarıyev

 

Bu derste Horasan Türklerinin tarihi ve sosyo-kültürel durumları incelenmekte, dilleri ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve söz varlığı bakımlarından ele alınmaktadır.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Barutcu Özönder, F. Sema, (2002) “İran ve Türkler“, Kök Araştırmalar, IV/2 (Güz 2002), 101-122.

Doerfer, G., “İran’daki Türk dilleri”, TDAY-Belleten, Ankara 1977.

Doerfer, G., Chorasantürkisch, Wiesbaden 1993.

Heyet, Cevat, “Horasan Türkçesi”, Kardeş Ağızlar, 6 (1998), s.6-9.

Tulu, S., “Horasan Türkçesi ile ilgili folklor çalışmaları”, Atatürk Ün. Türkiyat Araştırmaları Enst. Dergisi, 1, Erzurum 1994.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

Horasan Türklerinin tarihi hakkında

Horasan Türkleri hakkında

Horasan Türklerinin dil durumu

Horasan  Türkçesinin ses düzeni

Horasan Türkçesinde hece, vurgu

Söz yapımı

Çekim morfolojisi

Horasan Türkçesinin söz dizimi özellikleri

Söz varlığı

Değerlendirme

 

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.