GBT 208 Tarihsel Oğuz Türkçesi II

 

Sınıf, Yarıyıl: 2. Sınıf, 2. Yarıyıl; Kredi: 2 Ulusal, 2 ECTS; Süre: 2 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Seçmeli

Ders Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Jale Demirci

 

Batı Türk yazı dilinin XVIII-XIX. yüzyıllar arasındaki durumu ve dil özellikleri tanıtılır. Dilde mahallileşme cereyanları ve sosyal ve kültürel faktörleri, mahallî dil özelliklerin dönemin geçerli yazı diline yansıması, bölgesel yazı dilleri yaratma teşebbüsleri, mahallîleşme cereyanının ilk temsilcileri, eserleri ve dil özellikleri dersin konularıdır.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Äliyevin, İ., vd., Azerbaycan Tarihi, En Gädim Devrlerden XX asrın Evvellerine Gädar, Bakû, İlm, 1993.

Azerbaycan Dilinin İzahlı Lûgati, İlm Neşriyyatı, 4 Cilt, Bakû 1966, 1980, 1983, 1987.

Banguoğlu,Tahsin, (1986), Türkçenin Grameri, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.

Devellioğlu, Ferit, Osmanlıca Lugati, Ankara 1979.

Ergin, Muharrem, (1972), Türk Dil Bilgisi, İstanbul.

Hacıyev, Tofig, Azerbaycan Edebi Dili Tarihi (Teşekkül Dövrü), Bakû 1976.

Mirzazade, H., Azerbaycan Dilinin Tarihi Grammatikası, Azerbaycan Üniversiteti Neşriyyatı, Bakû 1990.

Sami, Şemseddin, (1337), Kamus-ı Türkî, Dersaadet, İstanbul.

Sami,Şemseddin, Kamûsü’l-A’lâm, C. I-VI, İstanbul, 1306-1316 (1888-1899)

Tarama Sözlüğü 1-6 C., TDK Yayınları, Ankara 1963-1972.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

18-19. yüzyıllarda Batı Türk yazı dili

Mahallîleşme Akımları, sosyal ve politik etkenler

Yazı dilinde mahallîleşmenin ilk temsilcileri, eserlerinden örnekler

Değerlendirme

 

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.