GBT 207 Gagauz Türkleri ve Dilleri

 

Sınıf, Yarıyıl: 2. Sınıf, 1. Yarıyıl; Kredi: 3 Ulusal, 3 ECTS; Süre: 3 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Seçmeli

Ders Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Melek Erdem

 

Bu derste Gagauzların sosyo-kültürel durumları incelenmekte ve dilleri ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve söz varlığı bakımlarından ele alınmaktadır.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Manov, Atanas, (2001). Gagauzlar, Ankara.

Gagauzsko-Russko-Moldavskiy Slovar, Moskva 1973.

Güngör, H., M. Argunşah, (1991). Gagauz Türkleri, Tarih-Dil- Folklor ve Halk Edebiyatı, Ankara.

Doğru, A, İ. Kaynak, (1991). Gagauz Türkçesinin Sözlüğü, Ankara.

Menz, Astrid, (1999). Gagausische Syntax Eine Studie zum kontakinduzierten Sprachwandel. Wiesbaden. Harrasowitz Turkologica, 41

Özkan, N., (1996). Gagavuz Türkçesi Grameri, Ankara.

Pokrovskaya, L. A. (1964). Grammatika Gagauzskogo Yazıka, Fonetika i Morfologiya, Moskva.

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

Gagauz Türklerinin tarihi 

Gagauz coğrafyası

Bir Oğuz diyalekti olarak Gagauz Türkçesi

Gagauz Türkçesinin ses düzeni

Gagauz Türkçesinde hece, vurgu

Söz yapımı

Çekim morfolojisi

Gagauz Türkçesinin söz dizimi özellikleri

Söz varlığı

Değerlendirme

 

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.