GBT 205 Tarihsel Oğuz Türkçesi I

 

Sınıf, Yarıyıl: 2. Sınıf, 1. Yarıyıl; Kredi: 2 Ulusal, 4 ECTS; Süre: 2 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Ders Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Jale Demirci

 

Ders Batı Türk yazı dilinin kuruluşu, aşamaları, edebî temsilcileri ve eserlerini tanıtır, Batı Türk yazı dilinin gramer özelliklerine odaklanır. Batı Türk yazı dili  ürünleri gramer özelliklerinin tanıtılmasında kaynak olarak kullanılır.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Barutcu Özönder, F.S.,“Türk Dilinin Tarihî Dönemleri Üzerine Birkaç Söz”, 24 Ekim 2001, Bilim, Kültür, Edebiyat Dili Olarak Türkçe Semineri, Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (: Türkbilig, Türkoloji Araştırmaları, 2002/3, s. 203-210).

Caferoğlu, A., (1972). Türk Dili Tarihi, İstanbul.

Mansuroğlu, M., “Das Altosmanische”, J. Deny et.al. (Yay.) Philologiae Turcicae Fundamenta 1, Wiesbaden: Steiner, 1959, 161-182.

Tenişev, E.R., (1997). Sravnitel‘no-İstoriçeskaya Grammatika Tyurkskix Yazıkov, Leksika, Moskva

Timurtaş, F.K., (1977). Eski Türkiye Türkçesi: XV. yüzyıl, İstanbul.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

Giriş: Türk dilinin dönemleri

Orta Türkçe dönemi: Giriş

Batı Türk yazı dilinin başlangıç aşamaları (13-14. yy)

Batı Türk yazı dili: Gramer özellikleri

Batı Türk yazı dili (15. yy)

Batı Türk yazı dili (16. yy)

Batı Türk yazı dili (17. yy)

Değerlendirme

 

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.