GBT 204 Azerbaycan Türkçesi IV

 

Sınıf, Yarıyıl: 2. Sınıf, 2. Yarıyıl; Kredi: 4 Ulusal, 8 ECTS;  Süre: 4 Saat

Dersin Dili: Azerbaycan Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Ders Ön koşulları: GBT 203 Azerbaycan Türkçesi III dersinden geçmiş olmak.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Melek Erdem

 

GBT 203 Azerbaycan Türkçesi III dersinin devamıdır. Azerbaycan Türkçesinin gramerini ayrıntılandırarak verir. Öğrencinin konuşma, yazma, sözel ve işitme becerilerini eşit olarak geliştirmeye yönelir. Okuma ve konuşma için temel malzeme Çağdaş Azerbaycan medyasından ve edebiyatından seçmelerdir.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Adilov, M. İ., Z. N. Verdiyeva, F. M. Ağayeva  (1989). İzahlı Dilçilik Terminläri, Bakı.

Ahundov, A.,  (1984). Azerbaycan Dilinin Fonetikası, Bakı.

Azerbaycan Dilinin İzahlı Lugati, IV c. Bakı.

Cäferov, S. (1982). Müasir Azerbaycan Dili II (Leksika), Bakı.

Crystal, D.,  (1997). Dictionary of Linguistics and Phonetic, Cambridge.

Dämircizade, Ä. M. (1984). Müasir Azärbaycan Dili I (Fonetika, Orfoepiya, Orfografiya), Bakı.

Hüseyinzadä, M. (1983). Müasir Azärbaycan Dili III (Morfologiya), Bakı.

Kazımov, Q. Ş. (2004). Müasir Azerbaycan Dili, Sintaksis, Bakı.

Korkmaz, Z., (1992). Gramer Terimleri Sözlüğü, Ankara.

Şiraliyev, M. S. , E. V. Sevortyan , (1971). Grammatika Azerbaycanskogo Yazıka, Bakı.

Vardar, B.,  (1988). Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, Ankara.

 

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

Azerbaycan Türkçesinde kelime türleri, uygulamalar

Azerbaycan Türkçesinde dil bilgisi türleri, uygulamalar

Azerbaycan Türkçesinde cümle ögeleri, uygulamalar,

Azerbaycan Türkçesinde söz dizimi özellikleri, uygulamalar

Azerbaycan Türkçesinde cümle türleri, uygulamalar

Azerbaycan Türkçesinde cümlede vurgu ve tonlama, uygulamalar

Uygulamalar

 

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.