GBT 203 Azerbaycan Türkçesi III

 

Sınıf, Yarıyıl: 2. Sınıf, 1. Yarıyıl; Kredi: 5 Ulusal, 8 ECTS; Süre: 5 Saat

Dersin Dili: Azerbaycan  Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Ders Ön koşulları: GBT 106 Azerbaycan Türkçesi II dersinden geçmiş olmak.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Melek Erdem

 

GBT 106 Azerbaycan Türkçesi II dersinin devamıdır. Azerbaycan Türkçesinin gramerini ayrıntılandırarak verir. Öğrencinin konuşma, yazma, sözel ve işitme becerilerini eşit olarak geliştirmeye yönelir. Okuma ve konuşma için temel malzeme Çağdaş Azerbaycan medyasından ve edebiyatından seçmelerdir.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Adilov, M. İ., Z. N. Verdiyeva, F. M. Ağayeva  (1989). İzahlı Dilçilik Terminläri, Bakı.

Ahundov, A.,  (1984). Azerbaycan Dilinin Fonetikası, Bakı.

Azerbaycan Dilinin İzahlı Lugati, IV c. Bakı.

Cäferov, S. (1982). Müasir Azerbaycan Dili II (Leksika), Bakı.

Crystal, D.,  (1997). Dictionary of Linguistics and Phonetic, Cambridge.

Dämircizade, Ä. M. (1984). Müasir Azärbaycan Dili I (Fonetika, Orfoepiya, Orfografiya), Bakı.

Hüseyinzadä, M. (1983). Müasir Azärbaycan Dili III (Morfologiya), Bakı.

Kazımov, Q. Ş. (2004). Müasir Azerbaycan Dili, Sintaksis, Bakı.

Korkmaz, Z., (1992). Gramer Terimleri Sözlüğü, Ankara.

Şiraliyev, M. S. , E. V. Sevortyan , (1971). Grammatika Azerbaycanskogo Yazıka, Bakı.

Vardar, B.,  (1988). Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, Ankara.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

Azerbaycan  Türkçesinde söz yapımı

Azerbaycan  Türkçesinde dil bilgisel kategoriler, uygulamalar

Azerbaycan Türkçesinde kelime türleri, uygulamalar

Azerbaycan Türkçesinde isimler, uygulamalar

Azerbaycan Türkçesinde sıfatlar, uygulamalar

Azerbaycan Türkçesinde  zarflar, uygulamalar

Azerbaycan Türkçesinde zamirler, uygulamalar

Azerbaycan Türkçesinde fiil, uygulamalar

Azerbaycan Türkçesinde bağlaçlar, uygulamalar

Azerbaycan Türkçesinde  edatlar, uygulamalar

Azerbaycan Türkçesinde ikilemeler

Azerbaycan Türkçesinde tamlamalar, uygulamalar

Azerbaycan Türkçesinde ünlemler ve yansıma sözler

 

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.