GBT 201 Türkmen Türkçesi III 

 

Sınıf, Yarıyıl: 2. Sınıf, 1. Yarıyıl; Kredi: 5 Ulusal, 8 ECTS; Süre: 5 Saat

Dersin Dili: Türkmen Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Ders Ön koşulları: GBT 104 Türkmen Türkçesi II dersinden geçmiş olmak.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Berdi Sarıyev

 

GBT 104 Türkmen Türkçesi II dersinin devamıdır. Türkmen Türkçesinin gramerini ayrıntılandırarak verir. Öğrencinin konuşma, yazma, sözel ve işitme becerilerini eşit olarak geliştirmeye yönelir. Okuma ve konuşma için temel malzeme Çağdaş Türkmen medyasından ve edebiyatından seçmelerdir.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Azımov, Pıgam, (1992). Türkmen Dili, Aşgabat: Magarıf.

Hamzayev, M., (1962). Türkmen Diliniň Sözlüği, Aşgabat: Ilım.

Çarıyarov, B., (1978). Türkmen Diliniň Orfoepik Sözlüği,  Aşgabat: Ilım.

Clark, Larry, (1998). Turkmen Reference Grammar.

Kara, Mehmet, (2000). Türkmence, Ankara.

Sarı, B., N. Güder, (1998). Türkmencenin Grameri-I Ses Bilgisi, Ankara

Sarı, B., N. Güder, (1998). Türkmencenin Grameri-I Ses Bilgisi, Ankara

Sarı, B., N. Güder, (1998). Türkmencenin Grameri-I Ses Bilgisi, Ankara

Türkmen Diliniň Grammatikası, Aşgabat 2000.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

Türkmen  Türkçesinde söz yapımı

Türkmen  Türkçesinde dil bilgisel kategoriler, uygulamalar

Türkmen Türkçesinde kelime türleri, uygulamalar

Türkmen Türkçesinde isimler, uygulamalar

Türkmen Türkçesinde sıfatlar, uygulamalar

Türkmen Türkçesinde  zarflar, uygulamalar

Türkmen Türkçesinde zamirler, uygulamalar

Türkmen Türkçesinde fiil, uygulamalar

Türkmen Türkçesinde bağlaçlar, uygulamalar

Türkmen Türkçesinde  edatlar, uygulamalar

Türkmen Türkçesinde ikilemeler

Türkmen Türkçesinde tamlamalar, uygulamalar

Türkmen Türkçesinde ünlemler ve yansıma sözler

 

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.