GBT 106 Azerbaycan Türkçesi II

 

Sınıf, Yarıyıl: 1. Sınıf, 2. Yarıyıl; Kredi: 4 Ulusal, 6 ECTS; Süre: 4 Saat

Dersin Dili: Azerbaycan Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Ders Ön koşulları: GBT 103 Azerbaycan Türkçesi I dersinden geçmiş olmak.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Melek Erdem

 

Ders Azerbaycan Türkçesi I’in devamıdır. Azerbaycan Türkçesinin yazı dilinin biçim bilgisi ve söz dizimi özelliklerini kapsar. Öğrencinin okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerilerinin gelişmesine yoğunlaşır. Programa alınan çağdaş metinlerden ve Azerbaycan sesli ve görsel yayınlarından örnekler sunar.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Adilov, M. İ., Z. N. Verdiyeva, F. M. Ağayeva  (1989). İzahlı Dilçilik Terminläri, Bakı.

Ahundov, A.,  (1984). Azerbaycan Dilinin Fonetikası, Bakı.

Azerbaycan Dilinin İzahlı Lugati, IV c. Bakı.

Cäferov, S. (1982). Müasir Azerbaycan Dili II (Leksika), Bakı.

Crystal, D.,  (1997). Dictionary of Linguistics and Phonetic, Cambridge.

Dämircizade, Ä. M. (1984). Müasir Azärbaycan Dili I (Fonetika, Orfoepiya, Orfografiya), Bakı.

Hüseyinzadä, M. (1983). Müasir Azärbaycan Dili III (Morfologiya), Bakı.

Kazımov, Q. Ş. (2004). Müasir Azerbaycan Dili, Sintaksis, Bakı.

Korkmaz, Z., (1992). Gramer Terimleri Sözlüğü, Ankara.

Şiraliyev, M. S. , E. V. Sevortyan , (1971). Grammatika Azerbaycanskogo Yazıka, Bakı.

Vardar, B.,  (1988). Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, Ankara.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

Azerbaycan  Türkçesinde ses bilgisi, şekil bilgisi ve söz dizimi ile ilgili temel kavramlar

Azerbaycan Türkçesinde kelime türleri, uygulamalar

Azerbaycan Türkçesinde dilbilgisel türler, uygulamalar

Azerbaycan Türkçesinde iyelik kategorisi, uygulamalar

Azerbaycan Türkçesinde hal kategorisi, uygulamalar

Azerbaycan Türkçesinde zaman kategorisi, uygulamalar

Azerbaycan Türkçesinde kip ve görünüş, uygulamalar

Azerbaycan Türkçesinde cümle ögeleri, uygulamalar

Azerbaycan Türkçesinde cümle türleri, uygulamalar

Azerbaycan Türkçesinde cümle içinde ton, ezgi, uygulamalar

 

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.