GBT 105 Güney-Batı (Oğuz) Diyalekt Alanı 

 

Sınıf, Yarıyıl: 1. sınıf, 1. yarıyıl; Kredi: 2 Ulusal, 1ECTS; Süre: 2 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Seçmeli

Ders Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Melek Erdem

 

Oğuz diyalekt alanı ve linguistik sınırları ayrıntılı olarak öğrenciye tanıtılır. Diyalekt coğrafyası ve diyalektolojinin temel inceleme yolları üzerinde durulur. Örnek uygulamalar yapılır.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Amansarıev, C., (1978), Türkmen Dialektologiyası, Aşgabat.

Azerbaycan Dilinin Dialektoloji Atlası, Bakı 1990.

Barutcu Özönder, F. Sema, (2002). “İran ve Türkler“, Kök Araştırmalar, IV/2 (Güz 2002), 101-122.

Barutcu Özönder, F. Sema, “Genel Türklük alanı çerçevesinde Türk dilinin durumu, ileriye

dönük bakış ve yaklaşımlar”, Kök Araştırmalar 1/1: 30-40.

Chambers J.K., P. Trudgill (1980). Dialectology, Cambridge University Press: Cambridge.

Doerfer, G., (1988), Grammatik des Chaladsch, Wiesbaden.

Doerfer, G., (1993), Chorasantürkisch, Wiesbaden.

Johanson, L., E. A. Csato, (1998), The Turkic Languages, London and New York.

Johanson, L.,  (2001), Discoveries on the Turkic Linguistic Map. (Swedish Research Institute in Istanbul, Publications 5.) Stockholm: Swedish Research Institute  in Istanbul).

Korkmaz, Z., (1974), “Eski Türkçedeki Oğuzca Belirtiler”, Türkoloji Dergisi, 15-30.

Korkmaz, Z., “Kâşgarlı Mahmut ve Oğuz Türkçesi”, Türk Dili XXVII, 253, 5-11.

Korkmaz, Z., (1999), “Oğuz Türkçesinin tarihî gelişme süreçleri ve Divanu Lugat-it-Türk”,

Türk Dili  570 : 459.

Korkmaz, Z., (1989),  “Selçuklular çağı Türkçesinin genel yapısı”, TDAY-Belleten 1972, 18-21.

Korkmaz, Z., (1974),  “XI–XIII. yüzyıllar arasında Oğuzca”, TDAY-Belleten, 1973-74, 41- 48.

Lin Lian yün, (1985). Sala yü jizan zhi, Bejing. (Ana Çizgileriyle Salarca, Pekin).

Menz, Astrid, (1999). Gagausische Syntax Eine Studie zum kontakinduzierten

Sprachwandel. Wiesbaden. Harrasowitz Turkologica, 41

Özkan, N., (1996), Gagavuz Türkçesi Grameri, Ankara.

Sümer, F., (1992), Oğuzlar (Türkmenler), Ankara.

Şçerbak, A. M., (1970). Sravnitelnaya Fonetika  Tyurkskih Yazıkov (Glagol), Leningrad.

Şçerbak, A. M., (1977). Oçerki Posravnitelnoy Morfologii Tyurkskih Yazıkov (İmya),Leningrad.

Şçerbak, A. M., (1981). Oçerki Posravnitelnoy Morfologii Tyurkskih Yazıkov (Glagol),Leningrad.

Şireliyev, M.Ş., (1968), Azerbaycan dialektologiyasının esasları, 2. Baskı, Bakı.

Tenişev, E. R., (1984). Sravnitelno-İstoriçeskaya Grammatika  Tyurkskih Yazıkov, Fonetika, Moskva.

Tenişev, E. R., (1988). Sravnitelno-İstoriçeskaya Grammatika  Tyurkskih Yazıkov,Morfologiya, Moskva.

Türk Dünyası El Kitabı I-II-III-IV

Williams, H. Colin, (1988), Language in Geographic Context, Clevedon, Philadelphia.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

Temel terminoloji

Diyalekt coğrafyası metodları

Oğuz diyalekt alanı

Oğuz alan araştırması projesi hazırlama

Soru kılavuzu hazırlama

Kaynak kişi seçimi, kriterler

Bilgiyi haritalama, dil haritalaması örnekleri (varyantları ile linguistik değişken olarak (x)’i kullanarak)

Oğuz Türklerinin sosyo-ekonomik ve kültürel durumu

 

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.