GBT 104 Türkmen Türkçesi II

 

Sınıf, Yarıyıl: 1. Sınıf, 2. Yarıyıl; Kredi: 4 Ulusal, 6 ECTS; Süre: 4 Saat

Dersin Dili: Türkmen Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Ders Ön koşulları: GBT 101 Türkmen Türkçesi I dersini geçmek.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Berdi Sarıyev

 

Ders Türkmen Türkçesi I’in devamıdır. Türkmen Türkçesinin yazı dilinin biçim bilgisi ve söz dizimi özelliklerini kapsar. Öğrencinin okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerilerinin gelişmesine yoğunlaşır. Programa alınan çağdaş metinlerden ve Türkmen sesli ve görsel yayınlarından örnekler sunar.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Azımov, P., (1992). Türkmen Dili.Magarıf, Aşgabat.

Banguoğlu, T.,  (1995). Türkçenin Grameri, Ankara.

Sarı, B., N. Güder, (1998). Türkmencenin Grameri-I Ses Bilgisi, Ankara.

Clark, L., (1998). Turkmen Reference Grammar,.

Çarıyarov, B., (1978). Türkmen Diliniň Orfoepik Sözlüği, Aşgabat.

Türkmen Diliniň Grammatikası, Aşgabat 2000.

Hamzayev, M., (1962). Türkmen Diliniň Sözlüği, Aşgabat.

Kara, M., (2000).Türkmence, Ankara.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

Türkmen  Türkçesinde ses bilgisi, şekil bilgisi ve söz dizimi ile ilgili temel kavramlar

Türkmen Türkçesinde kelime türleri, uygulamalar

Türkmen Türkçesinde dilbilgisel türler, uygulamalar

Türkmen Türkçesinde iyelik kategorisi, uygulamalar

Türkmen Türkçesinde hal kategorisi, uygulamalar

Türkmen Türkçesinde zaman kategorisi, uygulamalar

Türkmen Türkçesinde kip ve görünüş, uygulamalar

Türkmen Türkçesinde cümle ögeleri, uygulamalar

Türkmen Türkçesinde cümle türleri, uygulamalar

Türkmen Türkçesinde cümle içinde ton, ezgi, uygulamalar

 

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.