GBT 103 Azerbaycan Türkçesi I 

 

Sınıf, Yarıyıl: 1. sınıf, 1. yarıyıl; Kredi: 4 Ulusal, 6 ECTS; Süre: 4 Saat

Dersin Dili: Azerbaycan Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Ders Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Melek Erdem

 

Ders Azerbaycan Türkçesinin yazı ve ses bilgisini verir, yazı dilinin temel gramer yapılarını ve söz varlığını da kapsar. Öğrencinin okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerilerinin gelişmesine yoğunlaşır. Programa alınan çağdaş metinlerden ve Azerbaycan sesli ve görsel yayınlarından örnekler sunar.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

 

Adilov, M. İ., Z. N. Verdiyeva, F. M. Ağayeva  (1989). İzahlı Dilçilik Terminläri, Bakı.

Ahundov, A.,  (1984). Azerbaycan Dilinin Fonetikası, Bakı.

Azerbaycan Dilinin İzahlı Lugati, IV c. Bakı.

Cäferov, S. (1982). Müasir Azerbaycan Dili II (Leksika), Bakı.

Crystal, D.,  (1997). Dictionary of Linguistics and Phonetic, Cambridge.

Dämircizade, Ä. M. (1984). Müasir Azärbaycan Dili I (Fonetika, Orfoepiya, Orfografiya), Bakı.

Hüseyinzadä, M. (1983). Müasir Azärbaycan Dili III (Morfologiya), Bakı.

Kazımov, Q. Ş. (2004). Müasir Azerbaycan Dili, Sintaksis, Bakı.

Korkmaz, Z., (1992). Gramer Terimleri Sözlüğü, Ankara.

Şiraliyev, M. S. , E. V. Sevortyan , (1971). Grammatika Azerbaycanskogo Yazıka, Bakı.

Vardar, B.,  (1988). Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, Ankara.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

Ses bilgisi ve ses bilimine dair temel kavramlar

Azerbaycan alfabesi

Ses – yazım ilişkisi açısından Azerbaycan alfabesi

Azerbaycan Türkçesinin ses düzeni, uygulamalar

Azerbaycan Türkçesinin temel biçim bilgisi, uygulamalar

Azerbaycan Türkçesinin temel biçim bilgisi, temel söz dizimi özellikleri, uygulamalar

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.