GBT 102 Oğuz Edebiyatı Tarihi

 

Sınıf, Yarıyıl: 1. Sınıf, 2. Yarıyıl; Kredi: 3 Ulusal, 3 ECTS; Süre: 3 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Ders Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Jale Demirci

 

Oğuz Türkçesinin yazı dili olarak teşkili ve gelişmesini tanıtır, Batı Türk (Oğuz) edebiyatının eserleri hakkında bilgilendirir.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Köprülü, Fuat, Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul 1986.

Levend, A. S., Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara 1984 (2. Baskı).

Sümer, Faruk, Oğuzlar (Türkmenler), İstanbul 1999 (5.  Baskı).

Türk Ansiklopedisi, “Türk Edebiyatı, Eski” maddesi.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi.

İslâm Ansiklopedisi, “Türk Edebiyatı” maddesi”.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

Oğuzlar

Oğuz Türkçesi tarihi

Oğuz yazı dilinin teşkili ve gelişmesi

Batı Türk edebiyatının dönemleri

XIII-XIV. yüzyıl Batı Türk (Oğuz) Edebiyatı Tarihi

XV-XVI. yüzyıl Batı Türk (Oğuz) Edebiyatı Tarihi

XVII-XVIII. yüzyıl Batı Türk (Oğuz) Edebiyatı Tarihi

XIX. yüzyıl Batı Türk (Oğuz) Edebiyatı Tarihi

Değerlendirme

 

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.