GBT 101 Türkmen Türkçesi I 

 

Sınıf, Yarıyıl: 1. sınıf, 1. yarıyıl; Kredi: 4 Ulusal, 7 ECTS; Süre: 4 Saat

Dersin Dili: Türkmen Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Ders Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Berdi Sarıyev

 

Ders Türkmen Türkçesinin yazı ve ses bilgisini verir, yazı dilinin temel gramer yapılarını ve söz varlığını da kapsar. Öğrencinin okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerilerinin gelişmesine yoğunlaşır. Programa alınan çağdaş metinlerden ve Türkmen sesli ve görsel yayınlarından örnekler sunar.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Azimov, Pıgam, (1992), Türkmen Dili, Aşgabat.

Clark, Larry, (1998), Turkmen Reference Grammar.

Çarıyarov, B., (1978), Türkmen Diliniň Orfoepik Sözlüği,  Aşgabat.

Hamzayev, M., (1962), Türkmen Diliniň Sözlüği, Aşgabat.

Kara, Mehmet, (2000), Türkmence, Ankara.

Sarı, B., N. Güder, (1998)Türkmencenin Grameri-I Ses Bilgisi, Ankara

Türkmen Diliniň Grammatikası, Aşgabat 2000.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

Ses bilgisi ve ses bilimine dair temel kavramlar

Türkmen alfabesi

Ses – yazım ilişkisi açısından Türkmen alfabesi

Türkmen Türkçesinin ses düzeni, uygulamalar

Türkmen Türkçesinin temel biçim bilgisi, uygulamalar

Türkmen Türkçesinin temel biçim bilgisi, temel söz dizimi özellikleri, uygulamalar

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.