ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI  BÖLÜMÜ

GÜNEY-BATI (OĞUZ) TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI AD

 

T: Teorik         U: Uygulama Z/S : Zorunlu/Seçmeli

 

 

 

1. SINIF 1. YARI YIL

Ders

Kodu

Ders Adı

Dersi Veren Öğretim Üyesinin Unvanı Adı Soyadı

Ön Koşul Dersin Kodu

Kontenjan Sayısı

Z/S

Verilen Program

 Ulusal Kredi

ECTS

T

U

Toplam

 

Yabancı Dil

-

-

-

Z

4

-

4

4

1

 

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi

-

-

-

Z

2

-

2

2

1

 

Türk Dili

-

-

-

Z

2

-

2

2

1

 

Resim/Müzik

-

-

-

S

-

-

-

-

1

 

Beden Eğitimi

-

-

-

S

-

-

-

-

1

Zorunlu Dersler

ÇTL101

Eski Yazı I

Doç. Dr. Abdullah Gündoğdu

 

60

Z

3

-

3

4

4

ÇTL103

Türk Dil Bilimine Giriş

Doç. Dr. Jale Demirci

 

60

Z

3

-

3

3

3

ÇTL105

Türk Dili Tarihi I

Prof. Dr. F. Sema Barutcu Özönder

 

60

Z

2

-

2

2

3

GBT101

Türkmen Türkçesi I

Doç. Dr. Berdi Sarıyev

 

15

Z

4

-

4

4

7

GBT103

Azerbaycan Türkçesi I

Doç. Dr. Melek Erdem

 

15

Z

4

-

4

4

6

 

Seçmeli Ders Kredi Toplamı

S

4

-

4

4

4

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

28

30

Seçmeli Dersler

Bölüm İçi Seçmeli Dersler

ÇTL107

Arap Harfli Türkçe Metinleri Okuma-Anlama I

Doç. Dr. Abdullah Gündoğdu

 

60

S

2

-

2

2

3

GBT105

Güney-Batı (Oğuz) Diyalekt Alanı

Doç. Dr. Melek Erdem

 

15

S

2

-

2

2

1

ÇTL109

Eski Türk Yazı Dili

Prof. Dr. F. Sema Barutcu Özönder

 

60

S

2

-

2

2

3

 

 

 

 

1. SINIF 2. YARI YIL

 

Ders

Kodu

Ders Adı

Dersi Veren Öğretim Üyesinin Unvanı Adı Soyadı

Ön Koşul Dersin Kodu

Kontenjan Sayısı

Z/S

Verilen Program

 Ulusal Kredi

ECTS

T

U

Toplam

YAD102

Yabancı Dil

-

-

-

Z

4

-

4

4

1

AIT102

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi

-

-

-

Z

2

-

2

2

1

TUD

Türk Dili

-

-

-

Z

2

-

2

2

1

 

Resim/Müzik

-

-

-

S

-

-

-

-

1

 

Beden Eğitimi

-

-

-

S

-

-

-

-

1

Zorunlu Dersler

ÇTL102

Eski Yazı II

Doç. Dr. Abdullah Gündoğdu

 

60

Z

3

-

3

3

4

ÇTL104

Türk Dili Tarihi II

Prof. Dr. F. Sema Barutcu Özönder

 

60

Z

2

-

2

2

4

GBT102

Oğuz Edebiyatı Tarihi

Doç. Dr. Jale Demirci

 

15

Z

3

-

3

3

3

GBT104

Türkmen Türkçesi II

Doç. Dr. Berdi Sarıyev

GBT101

15

Z

4

-

4

4

6

GBT106

Azerbaycan Türkçesi II

Doç. Dr. Melek Erdem

GBT103

15

Z

4

-

4

4

6

 

Seçmeli Ders Kredi Toplamı

S

4

-

4

4

4

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

28

30

Seçmeli Dersler

Bölüm İçi Seçmeli Dersler

ÇTL106

Arap Harfli Türkçe Metinleri Okuma-Anlama II

Doç. Dr. Abdullah Gündoğdu

 

60

S

2

-

2

2

2

ÇTL108

Türk Dil Bilimi

Doç. Dr. Jale Demirci

 

60

S

2

-

2

2

2

 

 

 

 

2. SINIF 1. YARI YIL

Ders

Kodu

Ders Adı

Dersi Veren Öğretim Üyesinin Unvanı Adı Soyadı

Ön Koşul Dersin Kodu

Kontenjan Sayısı

Z/S

Verilen Program

 Ulusal Kredi

ECTS

T

U

Toplam

 

Yabancı Dil

-

-

-

Z

4

-

4

4

1

Zorunlu Dersler

ÇTL201

Türk Kültürü Araştırmaları

Prof. Dr. Cihat Özönder

 

60

Z

3

-

3

3

4

GBT201

Türkmen Türkçesi III

Doç. Dr. Berdi Sarıyev

GBT104

15

Z

5

-

5

5

8

GBT203

Azerbaycan Türkçesi III

Doç. Dr. Melek Erdem

GBT106

15

Z

5

-

5

5

8

GBT205

Tarihsel Oğuz Türkçesi I

Doç. Dr. Jale Demirci

 

15

Z

2

-

2

2

4

 

Seçmeli Ders Kredi Toplamı

S

5

-

5

5

5

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

24

30

Seçmeli Dersler

Bölüm İçi Seçmeli Dersler

ÇTL203

Türk Dil İlişkileri

Prof. Dr. F. Sema Barutcu Özönder

 

60

S

2

-

2

2

2

GBT207

Gagauz Türkleri ve Dilleri

Doç.Dr. Melek Erdem

 

15

S

3

-

3

3

3

 

 

 

 

2. SINIF 2. YARI YIL

Ders

Kodu

Ders Adı

Dersi Veren Öğretim Üyesinin Unvanı Adı Soyadı

Ön Koşul Dersin Kodu

Kontenjan Sayısı

Z/S

Verilen Program

 Ulusal Kredi

ECTS

T

U

Toplam

YAD202

Yabancı Dil

-

-

-

Z

4

-

4

4

1

Zorunlu Dersler

ÇTL202

Türk Dilinin Tarihsel ve Karşılaştırmalı Ses Bilgisi

Prof. Dr. F. Sema Barutcu Özönder

 

60

Z

4

-

4

4

4

ÇTL204

Türk Tarihine Giriş

Prof. Dr. Saadettin Gömeç

 

60

Z

4

-

4

4

4

GBT202

Türkmen Türkçesi IV

Doç. Dr. Berdi Sarıyev

GBT201

15

Z

4

-

4

4

8

GBT204

Azerbaycan Türkçesi IV

Doç. Dr. Melek Erdem

GBT203

15

Z

4

-

4

4

8

GBT206

Oğuz Dil İlişkileri

Doç. Dr. Melek Erdem

 

15

Z

2

-

2

2

3

 

Seçmeli Ders Kredi Toplamı

S

2

-

2

2

2

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

24

30

Seçmeli Dersler

Bölüm İçi Seçmeli Dersler

GBT208

Tarihsel Oğuz Türkçesi II

Doç. Dr. Jale Demirci

 

15

S

2

-

2

2

2

GBT210

Horasan Türkleri ve Dilleri

Doç. Dr. Berdi Sarıyev

 

15

S

2

-

2

2

2

GBT212

Azerbaycan Hanlıkları

Doç. Dr. Üçler Bulduk

 

30

S

2

-

2

2

2

 

 

 

 

3. SINIF 1. YARI YIL

Ders

Kodu

Ders Adı

Dersi Veren Öğretim Üyesinin Unvanı Adı Soyadı

Ön Koşul Dersin Kodu

Kontenjan Sayısı

Z/S

Verilen Program

Ulusal Kredi

ECTS

T

U

Toplam

Zorunlu Dersler

ÇTL301

Türk Dilinin Tarihsel ve Karşılaştırmalı Şekil Bilgisi

Prof. Dr. F. Sema Barutcu Özönder

 

60

Z

3

-

3

3

4

ÇTL303

Türk Halk Edebiyatı

Doç. Dr. Melek Erdem

 

60

Z

3

-

3

3

4

ÇTL305

Sovyet Dönemi Türk Edebiyatlarında Edebî Akımlar

Doç.Dr. Zeynep Günal

 

60

Z

2

-

2

2

3

GBT301

Türkmen Türkçesi V

Doç. Dr. Berdi Sarıyev

GBT202

15

Z

4

-

4

4

7

GBT305

Azerbaycan Türkçesi V

Doç. Dr. Melek Erdem

GBT204

15

Z

4

-

4

4

7

GBT307

Oğuz Türkleri Tarihi

Doç. Dr. Üçler Bulduk

 

30

Z

2

-

2

2

3

 

Seçmeli Ders Kredi Toplamı

S

2

-

2

2

2

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

20

30

Seçmeli Dersler

Bölüm İçi Seçmeli Dersler

GBT309

Tarihsel Oğuz Türkçesi III

Doç. Dr. Jale Demirci

 

15

S

2

-

2

2

2

GBT311

Halaç Türkleri ve Dilleri

Doç. Dr. Melek Erdem

 

15

S

2

-

2

2

2

 

 

 

 

3. SINIF 2. YARI YIL

Ders

Kodu

Ders Adı

Dersi Veren Öğretim Üyesinin Unvanı Adı Soyadı

Ön Koşul Dersin Kodu

Kontenjan Sayısı

Z/S

Verilen Program

 Ulusal Kredi

ECTS

T

U

Toplam

Zorunlu Dersler

ÇTL302

Türk Diyalektolojisine Giriş

Yard.Doç.Dr. Gülsüm Killi

 

60

Z

3

-

3

3

3

ÇTL304

Sovyet Dönemi Dil Siyaseti

Yard.Doç.Dr. Gülsüm Killi

 

60

Z

2

-

2

2

3

GBT302

Güney-batı (Oğuz) Türk Lehçeleri Söz Varlığı

Doç. Dr. Melek Erdem

 

15

Z

3

-

3

3

4

GBT304

Azerbaycan Türkçesi VI

Doç. Dr. Melek Erdem

GBT305

15

Z

3

-

3

3

5

GBT306

Türkmen Türkçesi VI

Doç. Dr. Berdi Sarıyev

GBT301

15

Z

3

-

3

3

5

GBT308

Çağdaş Azerbaycan Edebiyatı

Doç.Dr.Melek Erdem

 

15

Z

2

-

2

2

4

GBT310

Çağdaş Türkmen Edebiyatı

Doç. Dr. Berdi Sarıyev

 

15

Z

2

-

2

2

4

 

Seçmeli Ders Kredi Toplamı

S

2

-

2

2

2

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

20

30

Seçmeli Dersler

Bölüm İçi Seçmeli Dersler

GBT312

Güney-batı (Oğuz) Alan Araştırmalarının Kaynakları

Doç. Dr. Melek Erdem

 

15

S

2

-

2

2

2

 

 

 

 

4. SINIF 1. YARI YIL

Ders

Kodu

Ders Adı

Dersi Veren Öğretim Üyesinin Unvanı Adı Soyadı

Ön Koşul Dersin Kodu

Kontenjan Sayısı

Z/S

Verilen Program

 Ulusal Kredi

ECTS

T

U

Toplam

Zorunlu Dersler

ÇTL401

Türk Dilinin Söz Varlığı

Doç. Dr. Melek Erdem

 

60

Z

2

-

2

2

3

ÇTL403

Türkiye-Türk Cumhuriyetleri İlişkileri

Doç. Dr. Abdullah Gündoğdu

 

60

Z

2

-

2

2

3

ÇTL405

Türk - Rus İlişkileri

Doç. Dr. Abdullah Gündoğdu

 

60

Z

2

-

2

2

3

ÇTL407

Rus Oryantalizmi

Prof.Dr. F. Sema Barutcu Özönder

 

60

Z

2

-

2

2

3

GBT401

Türkmen Diyalektolojisi

Doç. Dr. Berdi Sarıyev

 

15

Z

4

-

4

4

7

GBT403

Türkmen Halk Edebiyatı

Doç. Dr. Berdi Sarıyev

 

15

Z

4

-

4

4

7

 

Seçmeli Ders Kredi Toplamı

S

4

-

4

4

4

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

20

30

Seçmeli Dersler

Bölüm İçi Seçmeli Dersler

GBT405

Azerbaycan Cumhuriyeti

Doç. Dr. Üçler Bulduk

 

30

S

2

-

2

2

2

GBT407

Türkmenistan Cumhuriyeti

Doç. Dr. Üçler Bulduk

 

30

S

2

-

2

2

2

 

 

 

 

4. SINIF 2. YARI YIL

Ders

Kodu

Ders Adı

Dersi Veren Öğretim Üyesinin Unvanı Adı Soyadı

Ön Koşul Dersin Kodu

Kontenjan Sayısı

Z/S

Verilen Program

 Ulusal Kredi

ECTS

T

U

Toplam

Zorunlu Dersler

ÇTL402

Türk Dünyasının Sosyo- Kültürel Yapısı

Prof. Dr. Cihat Özönder

 

60

Z

3

-

3

3

3

ÇTL404

Türk-Çin İlişkileri

Prof. Dr. Saadettin Gömeç

 

60

Z

2

-

2

2

2

ÇTL406

Türk Dünyasında Fikir Hareketleri

Prof.Dr. F. Sema Barutcu Özönder

 

60

Z

2

-

2

2

2

ÇTL408

Türk Anlam Bilimi

Doç. Dr. Melek Erdem

 

60

Z

2

-

2

2

2

ÇTL410

Türk İnanç Sistemleri

Prof. Dr. Saadettin Gömeç

 

60

Z

2

-

2

2

2

GBT402

Azerbaycan Diyalektolojisi

Doç. Dr. Melek Erdem

 

15

Z

3

-

3

3

7

GBT404

Azerbaycan Halk Edebiyatı

Doç. Dr. Melek Erdem

 

15

Z

3

-

3

3

6

GBTTEZ

Bitirme Ödevi

 

 

15

Z

 

2

2

1

4

 

Seçmeli Ders Kredi Toplamı

S

2

-

2

2

2

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

20

30

Seçmeli Dersler

Bölüm İçi Seçmeli Dersler

GBT406

Azerbaycan Araştırmaları

Doç. Dr. Melek Erdem

 

15

S

2

-

2

2

2

GBT408

Türkmen Araştırmaları

Doç. Dr. Berdi Sarıyev

 

15

S

2

-

2

2

2

GBT410

İran ve Türkler

Doç.Dr. Üçler Bulduk

 

30

S

2

-

2

2

2

 

T: Teorik      U: Uygulama              Z/S : Zorunlu/Seçmeli