ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ

ÇUVAŞ TÜRK LEHÇESİ VE EDEBİYATI AD

 

T: Teorik       U: Uygulama              Z/S : Zorunlu/Seçmeli

 

 

 

 

1. SINIF 1. YARI YIL

Ders

Kodu

Ders Adı

Dersi Veren Öğretim Üyesinin Unvanı Adı Soyadı

Ön Koşul Dersin Kodu

Kontenjan Sayısı

Z/S

Verilen Program

 Ulusal Kredi

ECTS

T

U

Toplam

 

Yabancı Dil

-

-

-

Z

4

-

4

4

1

 

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi

-

-

-

Z

2

-

2

2

1

 

Türk Dili

-

-

-

Z

2

-

2

2

1

 

Resim/Müzik

-

-

-

S

-

-

-

-

1

 

Beden Eğitimi

-

-

-

S

-

-

-

-

1

Zorunlu Dersler

ÇTL101

Eski Yazı I

Doç. Dr. Abdullah Gündoğdu

 

60

Z

3

3

3

4

ÇTL103

Türk Dil Bilimine Giriş

 

Doç. Dr. Jale Demirci

 

60

Z

3

 -

3

3

3

ÇTL105

Türk Dili Tarihi I

 

Prof.Dr. F. Sema Barutcu Özönder

 

60

Z

2

2

2

3

CUV101

Çuvaş Türkçesi I

Prof.Dr. F. Sema Barutcu Özönder

 

15

Z

8

 -

8

8

13

 

Seçmeli Ders Kredi Toplamı

S

4

 

4

4

4

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

28

30

Seçmeli Dersler

Bölüm İçi Seçmeli Dersler

ÇTL107

Arap Harfli Türkçe Metinleri Okuma - Anlama I

Doç. Dr. Abdullah Gündoğdu

 

60

S

2

 

2

2

3

CUV103

Çuvaş Diyalekt Alanı I

Prof. Dr. F.  Sema Barutcu Özönder

 

15

S

2

 

2

2

1

ÇTL109

Eski Türk Yazı Dili

Prof. Dr. F.  Sema Barutcu Özönder

 

60

S

2

 

2

2

3

 

 

 

 

1. SINIF 2. YARI YIL

Ders

Kodu

Ders Adı

Dersi Veren Öğretim Üyesinin Unvanı Adı Soyadı

Ön Koşul Dersin Kodu

Kontenjan Sayısı

Z/S

Verilen Program

 Ulusal Kredi

ECTS

T

U

Toplam

 

Yabancı Dil

-

-

-

Z

4

-

4

4

1

 

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi

-

-

-

Z

2

-

2

2

1

 

Türk Dili

-

-

-

Z

2

-

2

2

1

 

Resim/Müzik

-

-

-

S

-

-

-

-

1

 

Beden Eğitimi

-

-

-

S

-

-

-

-

1

Zorunlu Dersler

ÇTL102

Eski Yazı II

Doç. Dr. Abdullah Gündoğdu

 

60

Z

3

 

3

3

4

ÇTL104

Türk Dili Tarihi II

Prof. Dr. F.  Sema Barutcu Özönder

 

60

Z

2

 

2

2

4

CUV102

Çuvaş Türkçesi II

Prof. Dr. F.  Sema Barutcu Özönder

CUV101

15

Z

8

 

8

8

10

CUV104

Bulgar Yazılı Kaynakları

Prof. Dr. F.  Sema Barutcu Özönder

 

15

Z

3

 

3

3

5

 

Seçmeli Ders Kredi Toplamı

S

4

 

4

4

4

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

28

30

Seçmeli Dersler

Bölüm İçi Seçmeli Dersler

ÇTL106

Arap Harfli Türkçe Metinleri Okuma - Anlama II

Doç. Dr. Abdullah Gündoğdu

 

60

S

2

 

2

2

2

CUV106

Çuvaş Diyalekt Alanı II

Prof. Dr. F.  Sema Barutcu Özönder

CUV103

15

S

2

 

2

2

2

ÇTL108

Türk Dil Bilimi

Doç. Dr. Jale Demirci

 

60

S

2

 

2

2

2

 

 

 

 

2. SINIF 1. YARI YIL

Ders

Kodu

Ders Adı

Dersi Veren Öğretim Unvanı Adı Soyadı Üyesinin

Ön Koşul Dersin Kodu

Kontenjan Sayısı

Z/S

Verilen Program

 Ulusal Kredi

ECTS

T

U

Toplam

 

Yabancı Dil

-

-

-

Z

4

-

4

4

1

Zorunlu Dersler

ÇTL201

Türk Kültürü Araştırmaları

 

Prof. Dr. M. Cihat Özönder

 

60

Z

3

 

3

3

4

CUV201

Bizans Kaynaklarına Göre Türkler (IV-XV.  yy.)

Prof. Dr. Saadettin Gömeç

 

30

Z

4

 

4

4

5

CUV203

Çuvaş Türkçesi III

Prof. Dr. F. Sema Barutcu Özönder

CUV102

15

Z

6

 

6

6

11

CUV205

Çuvaş Edebiyatı Tarihi

Prof. Dr. F. Sema Barutcu Özönder

 

15

Z

3

 

3

3

5

 

Seçmeli Ders Kredi Toplamı

S

4

 

4

4

4

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

24

30

Seçmeli Dersler

Bölüm İçi Seçmeli Dersler

ÇTL203

Türk Dil İlişkileri

Prof. Dr. F. Sema Barutcu Özönder

 

60

S

2

 

2

2

2

 

 

 

 

2. SINIF 2. YARI YIL

Ders

Kodu

Ders Adı

Dersi Veren Öğretim Unvanı Adı Soyadı Üyesinin

Ön Koşul Dersin Kodu

Kontenjan Sayısı

Z/S

Verilen Program

Ulusal Kredi

ECTS

T

U

Toplam

 

 

 

Yabancı Dil

-

-

-

Z

4

-

4

4

1

Zorunlu Dersler

ÇTL202

Türk Dilinin Tarihsel ve Karşılaştırmalı Ses Bilgisi

 

Prof. Dr. F. Sema Barutcu Özönder

 

60

Z

4

 

4

4

4

ÇTL204

Türk Tarihine Giriş

Prof. Dr. Saadettin Gömeç

 

60

Z

4

 

4

4

4

CUV202

İdil Bulgarları

Prof. Dr. Saadettin Gömeç

 

30

Z

2

 

2

2

4

CUV204

Çuvaş Türkçesi IV

Prof. Dr. F. Sema Barutcu Özönder

CUV203

15

Z

6

 

6

6

12

 

Seçmeli Ders Kredi Toplamı

S

4

 

4

4

5

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

24

30

Seçmeli Dersler

Bölüm İçi Seçmeli Dersler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SINIF 1. YARI YIL

Ders

Kodu

Ders Adı

Dersi Veren Öğretim Üyesinin Unvanı Adı Soyadı

Ön Koşul Dersin Kodu

Kontenjan Sayısı

Z/S

Verilen Program

Ulusal Kredi

ECTS

T

U

Toplam

Zorunlu Dersler

ÇTL301

Türk Dilinin Tarihsel ve Karşılaştırmalı Şekil Bilgisi

Prof. Dr. F. Sema Barutcu Özönder

 

60

Z

3

 

3

3

4

ÇTL303

Türk Halk Edebiyatı

Doç. Dr. Melek Erdem

 

60

Z

3

 

3

3

4

ÇTL305

Sovyet Dönemi Türk Edebiyatlarında Edebi Akımlar

Doç.Dr. Zeynep Günal

 

60

Z

2

 

2

2

3

CUV301

Tuna Bulgarları

Prof. Dr. Saadettin Gömeç

 

30

Z

2

 

2

2

3

CUV303

Çuvaş Türkçesi V

Prof. Dr. F. Sema Barutcu Özönder

CUV204

15

Z

4

 

4

4

8

CUV305

Çuvaş Türkçesinin Tarihsel Ses Bilgisi

Prof. Dr. F. Sema Barutcu Özönder

 

15

Z

2

 

2

2

4

 

Seçmeli Ders Kredi Toplamı

S

4

 

4

4

4

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

20

30

Seçmeli Dersler

Bölüm İçi Seçmeli Dersler

CUV307

 

Uzlar ve Peçenekler

 

Doç.Dr. Abdullah Gündoğdu

 

30

S

2

 

2

2

2

 

 

 

 

3. SINIF 2. YARI YIL

Ders

Kodu

Ders Adı

Dersi Veren Öğretim Üyesinin Unvanı Adı Soyadı

Ön Koşul Dersin Kodu

Kontenjan Sayısı

Z/S

Verilen Program

 Ulusal Kredi

ECTS

T

U

Toplam

Zorunlu Dersler

ÇTL302

Türk Diyalektolojisine Giriş

Yard. Doç Dr. Gülsüm Killi

 

60

Z

3

 

3

3

3

ÇTL304

Sovyet Dönemi Dil Siyaseti

Yard. Doç. Dr. Gülsüm Killi

 

60

Z

2

 

2

2

3

CUV302

Çuvaş Türkçesi VI

Prof. Dr. F. Sema Barutcu Özönder

CUV303

15

Z

6

 

6

6

11

CUV304

Çuvaş Halk Edebiyatı

Prof. Dr. F. Sema Barutcu Özönder

 

15

Z

2

 

2

2

5

CUV306

Çuvaş Türkçesinin Tarihsel Şekil Bilgisi

Prof. Dr. F. Sema Barutcu Özönder

 

15

Z

3

 

3

3

4

 

Seçmeli Ders Kredi Toplamı

S

4

 

4

4

4

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

20

30

Seçmeli Dersler

Bölüm İçi Seçmeli Dersler

CUV308

 

Hazarlar ve Dilleri

 

Doç.Dr. Ufuk Tavkul

 

30

S

2

 

2

2

2

CUV310

Çuvaş Alan Araştırmalarının Kaynakları

Prof. Dr. F. Sema Barutcu Özönder

 

15

S

2

 

2

2

2

CUV312

Çuvaş Cumhuriyeti ve Çuvaşlar

 

Prof. Dr. F. Sema Barutcu Özönder

 

30

S

2

 

2

2

2

 

 

 

 

4. SINIF 1. YARI YIL

Ders

Kodu

Ders Adı

Dersi Veren Öğretim Üyesinin Unvanı Adı Soyadı

Ön Koşul Dersin Kodu

Kontenjan Sayısı

Z/S

Verilen Program

 Ulusal Kredi

ECTS

T

U

Toplam

Zorunlu Dersler

ÇTL401

Türk Dilinin Söz Varlığı

 

Doç. Dr. Melek Erdem

 

60

Z

2

 

2

2

3

ÇTL403

Türkiye-Türk Cumhuriyetleri İlişkileri

 

Doç. Dr. Abdullah Gündoğdu

 

60

Z

2

 

2

2

3

ÇTL405

Türk - Rus İlişkileri

Doç. Dr. Abdullah Gündoğdu

 

60

Z

2

 

2

2

3

ÇTL407

Rus Oryantalizmi

Prof.Dr. F. Sema Barutcu Özönder

 

60

Z

2

 

2

2

3

CUV401

Çuvaş Türkçesi VII

Prof.Dr. F. Sema Barutcu Özönder

CUV302

15

Z

4

 

4

4

10

CUV403

Çuvaş Diyalektolojisi

 

Prof.Dr. F. Sema Barutcu Özönder

 

15

Z

4

 

4

4

4

 

Seçmeli Ders Kredi Toplamı

S

4

 

4

4

4

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

20

30

Seçmeli Dersler

Bölüm İçi Seçmeli Dersler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. SINIF 2. YARI YIL

Ders

Kodu

Ders Adı

Dersi Veren Öğretim Üyesinin Unvanı Adı Soyadı

Ön Koşul Dersin Kodu

Kontenjan Sayısı

Z/S

Verilen Program

 Ulusal Kredi

ECTS

T

U

Toplam

Zorunlu Dersler

ÇTL402

Türk Dünyasının Sosyo- Kültürel Yapısı

Prof. Dr. M. Cihat Özönder

 

60

Z

3

 

3

3

3

ÇTL404

Türk-Çin İlişkileri

Prof. Dr. Saadettin Gömeç

 

60

Z

2

 

2

2

2

ÇTL406

Türk Dünyasında Fikir Hareketleri

Prof.Dr. F. Sema Barutcu Özönder

 

60

Z

2

 

2

2

2

ÇTL408

Türk Anlam Bilimi

Doç. Dr. Melek Erdem

 

60

Z

2

 

2

2

2

ÇTL410

Türk İnanç Sistemleri

Prof. Dr. Saadettin Gömeç

 

60

Z

2

 

2

2

2

CUV402

Çuvaş Türkçesi VIII

Prof.Dr. F. Sema Barutcu Özönder

CUV401

15

Z

4

 

4

4

7

CUV404

Çuvaş Türkçesi Yazılı Anlatım

Prof.Dr. F. Sema Barutcu Özönder

 

15

Z

2

 

2

2

6

CUVTEZ

Bitirme Ödevi

 

 

15

 

 

2

2

1

4

 

Seçmeli Ders Kredi Toplamı

S

2

 

2

2

2

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

20

30

Seçmeli Dersler

Bölüm İçi Seçmeli Dersler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T: Teorik        U: Uygulama               Z/S : Zorunlu/Seçmeli