ÇTL 410 Türk İnanç Sistemleri

 

Sınıf, Yarıyıl: 4. Sınıf, 2. Yarıyıl; Kredi: 2 Ulusal, 2 ECTS; Süre: 2 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Ders Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Prof. Dr. Saadettin Gömeç

 

Bugün yanlış bir şekilde Şamanizm olarak adlandırılan eski Türk dini (Kök Tengri İnancı) ve zamanımızdaki Sibirya Türklerinin dinî itikatları dersin temelini oluşturmaktadır. Bu derste eski Türk dininin terminolojisi ve temel öğretileri üzerinde durulmaktadır.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Gömeç, S., (2003). “Eski Türk İnancı Üzerine Bir Özet”, Tarih Araştırmaları Dergisi, 21/33, Ankara.

İnan, Abdulkadir, (1972). Tarihte ve Bugün Şamanizm, Ankara.

Roux, Jean-Paul, (1994). Türklerin ve Moğolların Eski Dini, Çev: Aykut Kazancıgil, İstanbul.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

Dinin kültürel açıdan önemi

Hak dinler ve tabiat dinlerinin farkı

Budizm

Maniheizm

Hak dinlerin Türkler arasındaki rolü

Şaman kelimesinin manası

Şamanizmin genel özellikleri

Eski Türklerin evren anlayışı

Eski Türklerin ahiret anlayışı

Tabiat varlıklarının fonksiyonları

Şamanizmin araç ve gereçleri

Eski Türklerde tanrı inancı

Şamanizm ve eski Türk dininin farkları

Burhanizm

 

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.