ÇTL 408 Türk Anlam Bilimi

 

Sınıf, Yarıyıl: 4. Sınıf, 2. Yarıyıl; Kredi: 2 Ulusal, 2 ECTS; Süre: 2 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Ders Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Melek Erdem

 

Türk dilinin genel anlam bilimi, eş zamanlı ve genel Türk Dili alanı çerçevesinde  karşılaştırmalı olarak incelenmektedir.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Aksan, Doğan, (1978). Anlambilimi ve Türk Anlambilimi, Ankara: DTCF yayınları

Aksan, Doğan, (1999). Anlambilim Anlambilim Konuları ve Türkçenin Anlambilimi, Ankara.

Aksan, Doğan, (2000). Her Yönüyle Dil, Ankara: TDK yayını.

Allwood, J., P. Gärdenfors, (1999). Cognitive and Semantics Meaning and Cognition,

Amsterdam, Philadelphia.

Bilgegil, Kaya, (1989). Edebiyat Bilgi ve Teorileri Belâgat, İstanbul.

Corbett, E. P. J., (1990). Classical Rhetoric for the Modern Student, New York, Oxford.

Cruse, A., (2000). Meaning in Language: An Introduction to Semantics and Pragmatic, New

York.

Cruse, D.A., (1986). Lexical Semantics, Cambridge.

Goddard, C., (1998). Semantic Analysis A Practical Introduction, Oxford, New York.

Guiraud, P., (1984). Anlambilim, (Çev.: B. Vardar), Ankara.

Holland, D., N. Quınn, (Eds.), (1987),  Cultural Models in Language and Thought,

Cambridge.

Jackendoff, R., (1983). Semantics and Cognition, Cambridge.

Katz, Jerrold, (1972). Semantic Theory, New York, Evanston, San Francisco, London.

Kıran, Z., (2001). Dilbilime Giriş, Ankara

Lappin, Shalom, (Ed. ), (1996). The Handbook of Contemporary Semantic Theory

Leech, G., (1981). Semantics, The Study of Meaning, England, USA, Canada.

Lehrer, A., E. F. Kıttay, (Eds.), (1992). Frames, Fields, and Contrasts New Essays in

Semantic and Lexical Organization, Hillsdale, New Jersey, Hove, London.

Lockwood, D., P. H. Fries, J. E. Copeland, (2000). Functional Approaches to Language,  Culture and Cognition, Amsterdam, Philadelphia.

Lyons, J., (1977). Semantics, Volume I-II, Cambridge.

Lyons, J., (1995). LinguisticSemantics, An Introduction, Cambridge

Palmer, G. B., (1996). Toward A Theory of Cultural Linguistics, Austin.

Palmer, F.R.,(2001). Semantik: Yeni Bir Anlambilim Projesi, (Çev.: Ramazan Ertürk), Ankara.

Wierzbicka, A., (1996). Semantics: Primes and Universals, Oxford, New York

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

Anlam bilimi kavramı ve ile ilgili diğer kavram ve terimler.

Türk dilinin tarihî seyrine kısaca bir bakış (Kök Türk, Uygur, Karahanlı ve Eski Anadolu Türkçesi Dönemleri)

Kavram alanı, anlam

Çok anlamlılık

Benzetme

Aktarmalar, metafor, metonimi

Eş anlamlılık

Zıt anlamlılık

Alt anlamlılık

Eş adlılık

Kılınış ve görünüş

Anlam değişmeleri

Kelime anlam bilimi

Cümle anlam bilimi

 

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.