ÇTL 407 Rus Oryantalizmi 

 

Sınıf, Yarıyıl: 4. Sınıf, 1. Yarıyıl; Kredi: 2 Ulusal, 3 ECTS; Süre: 2 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Ders Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Prof. Dr. F. Sema Barutcu Özönder

 

Rus emperyal şarkıyatçılığı ile Sovyet şarkıyatçılığının kuruluş, söylem ve dinamiklerini tanıtır, Batı şarkıyat geleneği ile ayrılan yönlerini de kapsar.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Brower, D.R. ve E.J. Lazzerini (ed.), (1997). Russia’s Oriental Imperial Borderlands and Peoples 1700-1917, Indiana University Press.

Gökgöz, S.S., (2003), İdil-Ural’da İslâm Karşıtı Misyon Hareketi: Yevfimiy Aleksandroviç Malov, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara (Yayımlanmamış doktora tezi).

Said, E. W., (1978). Orientalisme, New York (Türkçesi: Şarkıyatçılık, Batı’nın Şark Anlayışları,

Çev. Berna Ülner, İstanbul: Metis Yayınları, 1999).

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

Rus şarkıyatçılığına giriş: Temel kavramlar

Rus emperyal şarkıyatçılığının kuruluşu

Rus emperyal şarkıyatçılığının söylemi

Rus emperyal şarkıyatçılığının dinamikleri

Rus emperyal şarkıyatçılığının kaynakları

Batı şarkıyat geleneği

Rus ve Batı şarkıyatının değişik görünümleri

Sovyet şarkıyatçılığının kimliği

 

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.