CTL 406 Türk Dünyasında Fikir Hareketleri 

 

Sınıf, Yarıyıl: 4. Sınıf, 2. Yarıyıl; Kredi: 2 Ulusal, 2 ECTS; Süre: 2 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Ders Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Prof. Dr. F. Sema Barutcu Özönder

 

 

Başlangıçtan bugüne Tüklerin kendilerini ve dünyayı kavrayışları, entellektüel gayretleri ve bunların temsilcileri tanıtılır; genel Türk toplumunun dünyadaki fikir akımları ile etkileşmeleri üzerinde de durulur.

 

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Akçura, Yusuf, Üç Tarzı Siyaset, TTK Yay.: Ankara.

Arat, R.R., Yusuf Has Hacip: Kutadgu Bilig, Tercüme, TTK Yay.: Ankara.

Atatürk, Mustafa Kemal, Nutuk, Haz.: Z. Korkmaz, ATAM Yayınları, Ankara 2000.

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, 3 c. ATAM Yayınları, Ankara 2000.

Barber, William W., İktisadi Düşünce Tarihi, Şule, 0 Yayın Evi .

Bennigsen A., Chantal Lemercier-Quelquejay, Les Mouvements nationaux chez les Musulmans de Russie: Le Sultangalievisme au Tatarstan, Paris-La Haye, 1960.

Bennigsen A., Chantal Lemercier-Quelquejay, Sultan Galiev Le Père de la Révolution tiers-mondiste Paris: Fayard, 1986.

Daver, Bülent, Çağdaş Siyasal Doktrinler, SBF Yayınları, Ankara, 1968.

Eliade, Mircea, Şamanizm, (çev: İsmet Birkan), İstanbul 1999.

Gökgöz, S.S., “Sultan Galiyev ve 1917-1923 Milliyetler Siyaseti”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, Kasım 2004,  64-74.

Gökgöz, S.S., “İsmail Gaspıralı’nın Türk Kültürüne Bakışı ve Günümüzde Düşündürdükleri”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, Haziran 2005.

Göze, Ayferi, Siyasal Düşünce Tarihi, İstanbul Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1982.

Hançerlioğlu, Orhan, Düşünce Tarihi, İstanbul 1986.

Kırımer, Cafer Seydahmet, Gaspıralı İsmail Bey, İstanbul, Türk Anonim Şirketi, 1934

Mirsaid Sultan-Galiyev/Mirseyit Soltangaliyev, Izbrannıe Trudı/Saylanma Eserler, Kazan, Izd. “Gasır”, 1998.

Köprülü, M. Fuat, İslâm Medeniyeti Tarihi, Ankara 1988.

Ögel, Bahattin, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, 3. Baskı, İstanbul 1988.

Şimşir, Sebahattin, (1995), Mehmet Emin Resulzâde’nin Türkiye’deki Hayatı, Faaliyetleri ve Düşünceleri, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay., Ankara.

Thompson, David, Siyasi Düşünce Tarihi, ŞULE, 0 Yayın Evi.

Togan, A. Zeki Velidi, Umumî Türk Tarihine Giriş, İstanbul 1981.

Togan A.Zeki Velidî (1969) Hatıralar, Türkistan ve Diğer Müslüman Doğu Türklerinin Millî Varlık ve Kültür Mücadeleleri, İstanbul.

Tuncay, Mete, Sosyalist Siyasal Düşünüş Tarihi, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1976.

Ülken, Hilmi Ziya, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, 2 Cilt, Konya 1966.

Ülken, Hilmi Ziya, Türk Tefekkürü Tarihi, İstanbul 2004.

 

 

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

 

Eski dönem Türklerinin kendilerini ve dünyayı kavrayışı

Orta dönem Türk düşünce hayatı : Belirleyicileri, birleşenleri

Yeni ve yakın dönem Türk düşünce hayatı: Gelenekçiler, yenilikçiler

Yeni ve yakın dönem küresel fikir akımları

Tarihten günümüze Türk aktivist-entellektüleri

İsmail Bey Gaspıralı

Mirsaid Sultan Galiyev

Mustafa Kemal Atatürk

 

*Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.