ÇTL 405 Türk-Rus İlişkileri 

 

Sınıf, Yarıyıl: 4. Sınıf, 1. Yarıyıl; Kredi: 2 Ulusal, 3 ECTS; Süre: 2 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Ders Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Abdullah Gündoğdu

 

Bu derste, tarih boyunca Türklerin en çok ilişkide bulundukları kavimlerden birisi olan Ruslarla olan irtibatlar değişik açılardan ele alınmaktadır.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Hablemitoğlu, N., (1997), Çarlık Rusyası’nda Türk Kongreleri (1905-1917), Ankara.

Kurat, A.N., (1972), Karadeniz’in Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devletleri, Ankara.

Kurat, A.N., (1993), Rusya Tarihi Başlangıcından 1917’ye Kadar, Ankara.

Togan,  Z. V., (1981), Bugünkü  Türkili Türkistan  ve Yakın Tarihi, İstanbul.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

Rus adı ve manası

Rusların tarih sahnesine çıkışı

Avar-Rus Münasebetleri

11. Asırda Karadeniz’in kuzeyi

Peçenekler, Uzlar, Kumanlar

Moskova Knezliğinin Doğuşu

Batu Han’ın Fetihleri

Altun-Orda, Moskova Münasebetleri

Türklerin Ruslara Tesirleri

Altun-Orda Hanlığının  Yıkılışı

Kazan Hanlığının Rus İşgaline Uğraması

I. Dünya Savaşı Sırasında Türkler

II. Dünya Savaşı Sırasında Türkler

Sovyet Sonrası Genel Durum

 

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.