ÇTL 403 Türkiye-Türk Cumhuriyetleri İlişkileri 

 

Sınıf, Yarıyıl: 4. Sınıf, 1. Yarıyıl; Kredi: 2 Ulusal, 3 ECTS; Süre: 2 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Ders Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Abdullah Gündoğdu

 

20. yüzyılın sonlarına doğru, Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra Türk soylu halkların kurduğu birtakım cumhuriyetler ortaya çıktı. Bu cumhuriyetleri ilk tanıyan  ülke de Türkiye Cumhuriyeti oldu. Dolayısıyla bu Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye arasında pekçok alanda işbirliğine gidildi. Derste bunlar üzerinde durulmaktadır.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Gömeç, S. 2003, Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Tarihi, Ankara

İlhan, S., (1993), Jeopolitik Duyarlılık, Ankara.

Genel Kurmay Başkanlığı, (1998), Kafkaslar, Ortadoğu ve Avrasya Perspektifinde Türkiye’nin Önemi Sempozyumu, Bildiriler, Soru-Cevaplar, Katkılar ve Konuşma Metinleri, İstanbul: Genel Kurmay Başkanlığı, Harp Akademileri Basımevi

Yalçınkaya, A., (1997), Sömürgecilik-Panislamizm Işığında Türkistan (1856’dan günümüze), İstanbul.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

Sovyetler Birliği Hakkında Genel Bilgiler

Sovyetler Birliğinin idari ve politik yapısı

Sovyet Çağında Türklerin umumi yapısı

Sovyet-Türk Cumhuriyetlerinin genel özellikleri

Sovyetler Birliğinin Dağılma Süreci

Azerbaycan Türk Cumhuriyetinin Ortaya Çıkışı

Kazakistan Türk Cumhuriyetinin Ortaya Çıkışı

Özbekistan Türk Cumhuriyetinin Ortaya Çıkışı

Kırgızistan Türk Cumhuriyetinin Ortaya Çıkışı

Türkmenistan Türk Cumhuriyetinin Ortaya Çıkışı

Türkiye-Türk Cumhuriyetleri Arasında Siyasi İlişkiler

Türkiye-Türk Cumhuriyetleri Arasında Ekonomik İlişkiler

Türkiye-Türk Cumhuriyetleri Arasında Askeri İlişkiler

Türkiye-Türk Cumhuriyetleri Arasında Kültürel İlişkiler

 

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.