ÇTL 402 Türk Dünyasının Sosyo-Kültürel Yapısı 

 

Sınıf, Yarıyıl: 4. Sınıf, 2. Yarıyıl; Kredi: 3 Ulusal, 3 ECTS; Süre: 3 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Ders Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Prof. Dr. M. Cihat Özönder

 

Sosyo-kültürel yapı kavramı, kültürlerin doğuşu ve yayılmalarıyla ilgili teoriler, kültürel alış-veriş, Türk kültürünün ortaya çıkışı ile ilgili arkeolojik ve tarihi görüşler, Türk sosyo-kültürel yapısını oluşturan belli başlı kurumlar (İslam öncesi-sonrası), Türk ailesi, eğitimi, inanç sistemi, ekonomisi, yönetim anlayışı, devlet yapısı, hükümdarlık ve kut anlayışı, kadının statüsü ve Türk sanatı dersin konularıdır.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Baykara, Tuncer. (2001). Türk Kültür Tarihine Bakışlar, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları.

Divitçioğlu, Sencer. (2000). Kök Türkler, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Güngör, Erol. (2000). Tarihte Türkler, İstanbul: Ötüken Yayınları.

Kafesoğlu, İbrahim. (1989). Türk Milli Kültürü, İstanbul: Boğaziçi Yayınları.    

Öğel, Bahaeddin. (1997). Türk Kültürünün Gelişme Çağları I, II, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Sümer, Faruk. (1999). Oğuzlar (Türkmenler), İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

Kültür olgusu ve teoriler

Kültürel yayılma

Türk kültürünün ortaya çıkışı; tarih ve coğrafya

Türk sosyo-kültür yapısının temel kurumları

Türk aile yapısı

Türk ekonomik yapısı

Türk eğitim kurumu

Türk inanç kurumu

Türk sanat kurumu

Türk siyaset kurumu

Türk devlet anlayışı

Yakın dönem siyasi tarih

Cumhuriyet dönemi Türk kültürü

 

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.