ÇTL 401 Türk Dilinin Söz Varlığı 

 

Sınıf, Yarıyıl: 4. Sınıf, 1.Yarıyıl; Kredi: 2 Ulusal, 3 ECTS; Süre: 2 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Ders Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Melek Erdem

 

Türk dilinin genel söz varlığı özellikleri, Türk dilinin genel söz varlığı unsurları, art zamanlı ve eş zamanlı yön, leksikolojik araştırmalarda metodoloji, yaklaşımlar  ve incelemeler dersin konularıdır.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

 

Aksan, Doğan, (2000), Her Yönüyle Dil, Ankara: TDK yayını.

Aksan, Doğan, (2000), Türkçenin Söz varlığı, Ankara: Engin yayınları

Aksan, Doğan, (1978), Anlambilimi ve Türk Anlambilimi, Ankara: DTCF yayınları

Carter, R., (1987). Vocabulary Applied Linguistic Perspectives, London.

Clauson, Sir G., (1969). “A Lexicostaistical Appraisal”, CAJ, XII: 1-23.

Cruse, D. A., (1986). Lexical Semantics, Cambridge.

Doerfer, G., (1963-1975), Türkische und Mongolische Elemente im Neuperssichen, Band I-IV, Wiesbaden.

Dunbar, George, (1991). The Cognitive Lexicon, Tübingen.

Erdem, M., (2000). “Türkmen Türkçesinde akrabalık terimleri üzerine”, Kök Araştırmalar II (1),

Ankara.

Johanson, L., E. A. Csato, (1998), The Turkic Languages, London and New York.

Kıran, Z., (2001), Dilbilime Giriş, Ankara.

Lipka, L., (1990). An Outline of English Lexicology, Lexical Structure, Word Semantics, and

Word-Formation, Tübingen.

Norrick, N. R., (1985). How Proverbs Mean, Semantic Sturdies in English Proverbs, Berlin,

New York, Amsterdam.

O’grady, W., M. Dobrovolsky, (1992), Contemporary Linguistic Analysıs, Toronto.

Olgun, İ., (1972), “Farsça ve Türkçe atasözleri ve deyimler üzerine”, TDAY- Belleten 1972:

153-172.

Tenişev, E., (1997). Sravnitelno-İstoriçeskaya Grammatika Tyurkskih Yazıkov-Leksika,

Moskova.

 

 

Lehçe sözlükleri, deyim sözlükleri, çok dilli sözlükler, etimolojik sözlükler ile ilgili malzemeler.

 

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

Söz varlığı kavramı ve ilgili diğer kavram ve terimler

Türk dilinin kısaca tarihî seyri (Kök Türk, Uygur, Karahanlı ve Eski Anadolu Türkçesi Dönemleri)

Söz varlığının unsurların genel bir değerlendirilmesi

Temel söz varlığı

Deyimler, atasözleri

Kalıp sözler, kalıplaşmış sözler

Terimler

Türk dilinin söz varlığının genel ve temel nitelikleri, kavramlaştırma ve türetme eğilimi

İkilemeler, çok anlamlılık

Eş anlamlılık, zıt anlamlılık, alt anlamlılık, eş adlılık

Leksikolojik incelemelerde metodoloji

Dil karışması, dil etkileşimleri, iki dillilik, anolojik unsurlar, çeviri unsurlar, yabancı kelimeler

Leksikolojideki eski ve yeni durum, yeni gelişmeler, dil coğrafyası, Fransa’da ortaya çıkan toplumsal leksikoloji akımları

Etimoloji çalışmaları, sözlük bilimi, sözlükler.

 

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.