CTL 305 Sovyet Dönemi Türk Edebiyatlarında Edebî Akımlar 

 

Sınıf, Yarıyıl: 3. Sınıf, 1. Yarıyıl; Kredi: 2 Ulusal, 3 ECTS; Süre: 2 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Ders Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Zeynep Günal

 

Sovyet edebiyatının oluşması, sosyal ve politik faktörleri, Sovyet dönemi edebî akımları ve Sovyet Türk edebiyatlarına yansımaları dersin konularıdır.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Aucouturier, Michel, Le réalisme socialiste, Presse Universitaire de France, Paris, 1998.

Ballet, René; Petr, Christian, Le Réalisme socialiste, ce bel inconnu, La revue commune, Pantin, 1999.

Kazımoğlu, Samir, Türk Toplulukları Edebiyatı I-II cilt.

Mirehmedov, Eziz; Vahabzade, Behtiyar; Hüseynov, Firidun, Azerbaycan Sovet Edebiyatı, Maarif, Bakı, 1966.

Préchac, Alain. La littérature soviétique. Paris : Presses Universitaires de France, 1977 (Collection "Que sais-je?").

Robin, Régine, Le Réalisme Socialiste, Payot, Paris, 1986.

Slonim, M., G. Reavey. Anthologie de la littérature soviétique 1918-1934. Paris : Gallimard, 1935.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

Sovyet Edebiyatının Teşekkül Dönemi

Sosyalist Realizm

Rus Edebiyatının Sovyet Türk Edebiyatlarına Etkileri

Sovyet Dönemi Türk edebiyatlarında sembolizm

Sovyet dönemi Türk edebiyatlarına genel bir bakış

Değerlendirme

 

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.