ÇTL 304 Sovyet Dönemi Dil Siyaseti

 

Sınıf, Yarıyıl: 3. Sınıf, 2. Yarıyıl; Kredi: 2 Ulusal, 3 ECTS; Süre: 2 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Ders Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Gülsüm Killi

 

Sovyet merkezî idaresinin Rus olmayan halklara uyguladığı dil siyasetini, ana hedefini ve sonuçlarını tanıtır, ders Çarlık Rusyası’nın Rus olmayan teba için uyguladığı dil siyasetini de kapsar.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Barutcu Özönder, F.S., “Genel Türklük Alanı Çerçevesinde Türk Dilinin Durumu, İleriye dönük Bakış ve Yaklaşımlar”, Kök Araştırmalar 1/1: 30-40.

Fıerman, W., Language Planning and National Development: The Uzbek Experience, Berlin, New York, 1991.

Hablemitoğlu, N.,  Çarlık Rusyasında Türk Kongreleri 1905-1917, Ankara, 1997.

Saray, M., Gaspıralı İsmail Bey’den Atatürk’e Türk Dünyasında Dil ve Kültür Birliği, İstanbul, 1993.

Şimşir, B., Azerbaycan’da Türk Alfabesi Tarihçe, Ankara 1991.

Yalçınkaya, A., Sömürgecilik – Panislamizm Işığında Türkistan (1856’dan Günümüze), İstanbul,

1997.

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

Çarlık Rusyası döneminde Türkler

Çarlık Rusyasının Rus olmayan tebaya dil siyaseti

İ. Gaspıralı ve faaliyetleri

SSCB’nin kuruluşu ve Sovyet milliyetler siyaseti

Sovyet dil siyaseti: kararlar, hedefler

Sovyet dil siyaseti: uygulamalar

Kongre ve Kurultaylar

Sovyet dil siyasetinin sonuçları

Sovyet sonrasında Türk Cumhuriyetlerinin dil siyasetleri

Değerlendirme

 

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.