CTL 303 Türk Halk Edebiyatı

 

Sınıf, Yarıyıl: 3. Sınıf, 1. Yarıyıl; Kredi: 3 Ulusal, 4 ECTS; Süre: 3 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Ders Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Melek Erdem

 

Türk sözlü geleneği antropolojik bir yaklaşımla ele alınır, “folklor”, “halk bilimi”, “gelenek”, “icra yönelimi” kavramları tanıtılır. Türk sözlü geleneği tür, icracı, dinleyici ve icra bağlamı içinde incelenir; Türk halk hikâyeleri, halk masalları, halk efsaneleri ve diğer kısa türlerin genel özellikleri değerlendirilir. Destan türü geniş olarak işlenir.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Alangu, Tahir, (1983). Türk Folklorunun El Kitabı, İstanbul.

Alptekin, Ali Berat, (1997). Türk Halk Hikayelerinde Motif Yapısı, Ankara.

Artun, E., (2004). Anonim Türk Halk Edebiyatı Nesri, Ankara.

Bauman, R., (1992). Folklore, Cultural Performances, and Popular Entertainments, New York.

Boratav, Pertev Naili, (1991). Folklor ve Edebiyat, II c., İstanbul.

Barutcu Özönder, F. S., (1999). “Türkler ne zaman bir millet idi? 1. Ortak bir köken mitleri  vardı: bir dişi-kurttan türemişlerdi“, Kök Araştırmalar I (2): 65-92.

Chadwick, N., V. Zhirmunsky, (1969), Oral Epics of Central Asia. Cambridge.

Çobanoğlu, Özkul, (1999). Halk Bilimi Yöntemleri, Ankara.

Elçin, Ş. (1986). Halk Edebiyatına Giriş, Ankara.

Finnegan, R., (1992). Oral Traditions and Verbal Arts, London and New York.

Funk-Wagnalls Standart Dictionary of Folklore Mythology and Legend, USA 1972.

Lord, Albert Bates, (1991), Epic Singers and Oral Tradition, New York.

Oliver, D., (1989). Poetry and Narrative in Performance, London.

Ögel, B., (1995). Türk Mitolojisi II c., Ankara.

Örnek, Sedat Veyis, (1988). Türk Halk Bilimi, Ankara.

Öztürk, Ali, (1985). Türk Anonim Edebiyatı, İstanbul.

Puhvel, J., (1987), Comparative Mythology, London.

Reichl, K., (1992). Turkic Oral Epic Poetry, Traditions, Forms, Poetic Structure, New York and London. Tü.: Reichl, Karl, (2002). Türk Boylarının Destanları, Çev.: Metin Ekinci, Ankara.

Roux, Jean Paul, (1994). Türklerin ve Moğolların Eski Dini, Çev. : Aykut Kazancıgil, İstanbul.

Sakaoğlu, Saim,(1999). Türk Masal Araştırmaları, Ankara.

Sepetçioğlu, M. Necati (1990). Karşılaştırmalı Türk Destanları. İstanbul.

Sümer, Faruk, (1992). Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri-Boy Teşkilatı-Destanları. İstanbul.

Thompson, S., (1966). Motif Index of Folk Literature, I-VI, London.

Toohey, P., (1992). Reading Epic, An Introduction to The Ancient Narratives, London and New York.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

Halk edebiyatı ve halk bilimi kavramları

Halk edebiyatında metodoloji

Türk halk edebiyatı araştırmalarına genel bir bakış

Türk halk edebiyatında türler

Halk hikayeleri

Halk masalları

Halk efsaneleri

Atasözleri

Bilmeceler

Fıkralar

Tekerlemeler, sayışmacalar

Destan, Türk destanlarına genel bakış

 

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.