CTL 301 Türk Dilinin Tarihsel ve Karşılaştırmalı Şekil Bilgisi

 

Sınıf, Yarıyıl: 3. Sınıf, 1. Yarıyıl; Kredi: 3 Ulusal, 4 ECTS; Süre: 3 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Ders Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Prof. Dr. F. Sema Barutcu Özönder

 

Modern Türk dil türlerinin ana dili, Proto-Türkçenin biçim birimlerine ulaşmak için Türk dilinin tarihsel şekil bilgisi karşılaştırmalı yöntemle incelenir. Son gelişme ve araştırmalara dikkat çekilerek konuya dair meseleler üzerinde ayrıntılı olarak durulur. Türkçenin morfolojik değişmesi, yapım ve çekim biçim bilgisi, Türk dil türlerinin eş zamanlı şekil bilgisi çözümlemesi ve morfolojik yeniden kurma arasındaki ilişki dersin konularıdır.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Doerfer, G. (1975-6). “Proto-Turkic: reconstruction problems”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, 1-50.

Fox, A. (1995). Linguistic Reconstruction, An Introduction to Theory and Method, Oxford University Press, New York.

Şçerbak, A.M. (1977). Oçerki po sravnitel’noy morfologii tyurkskix yazıkov (İmya), Leningrad: Nauka.

Şçerbak, A.M. (1981). Oçerki po sravnitel’noy morfologii tyurkskix yazıkov (Glagol), Leningrad: Nauka.

Şçerbak, A.M. (1987). Oçerki po sravnitel’noy morfologii tyurkskix yazıkov (Nareçie, slujebnie çasti reçi, izobrazitel’nıe slova), Leningrad: Nauka.

Tenişev E.R. (Ed. ), (1988). Sravnitel'naya-istoriçeskaya tyurkskix yazıkov. Morfologiya, Moskva.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

Türk dilinin tarihsel aşamaları

Morfolojik yeniden kurma

Morfolojik değişme

Çekim Morfolojisi (Seçme konular)

Yapım Morfolojisi (Seçme konular)

 

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.