CTL 204 Türk Tarihine Giriş

 

Sınıf, Yarıyıl: 2. Sınıf, 2. Yarıyıl; Kredi: 4 Ulusal, 4 ECTS; Süre: 4 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Ders Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Prof. Dr. Saadettin Gömeç

 

Türklerin siyasî ve sosyo-kültürel tarihlerine giriş dersidir. Tarihsel ve modern Türk coğrafyası, Türklerin ataları, ortak Türk tarihinin ana hatları, ilk Türk devletleri, orta dönem Türk devletleri ve Rus idaresi altında Türklerin durumu dersin konularıdır.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Golden, Peter, (2002). Türk Halkları Tarihine Giriş, (Çev: Osman Karatay), Karam Yay.,

Ankara.

Gömeç, S. (2003). Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Tarihi, Ankara.

Rasony, L., (1971), Tarihte Türklük, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay., Ankara.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

 

Türk dünyası coğrafyası

Tarihteki Türk göçlerinin sebepleri

Türk boylarının siyasî dağılımı

Türk sosyal yapısı

Ortak Türk tarihinin ana hatları

Çingizliler zamanında Türkler

Çağataylılar zamanında Türkler

Altın-Orda Hanlığı dönemi

Selçuklu çağında Türkistan

Temürlüler devrinde Türkistan

Osmanlı Devletinin Türkistan politikası

Özbek Hanlıklarının ortaya çıkışı

Kazak Hanlıkları

Rus idaresi sırasında Türkler

 

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.