CTL 203 Türk Dil İlişkileri 

 

Sınıf, Yarıyıl: 2. Sınıf, 1. Yarıyıl; Kredi: 2 Ulusal, 2 ECTS; Süre: 2 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Ders Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Prof. Dr. F. Sema Barutcu Özönder

 

Türk dilinin tarihsel ve modern dil ilişkilerini tanıtır, dersin konularıyla ilgili araştırmaları ve değerlendirmeleri kapsar. Karışma, karışma özellikleri, alıntılama, kayma, iki dillilik, ilişkiye dayalı değişme, ilişkiye dayalı değişmede sosyal faktörler vb. dersin konularıdır.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Thomason, S.G. ve T. Kaufman, (1991). Language Contact, Crealizaton and Genetic Linguistics, Berkeley Los Angeles,  Oxford: University of California University Press.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

 

Giriş: Temel kavramlar

Türk – Altay dil ilişkileri

Türk – Ural dil ilişkileri

Türk – Hint-Avrupa dil ilişkileri

Türk – İranî dil ilişkileri

Türk – Slav dil ilişkileri

Türk – Çin dil ilişkileri

Türk – Arap dil ilişkileri

Değerlendirme

 

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.