ÇTL 201 Türk Kültürü Araştırmaları

 

Sınıf, Yarıyıl: 2. Sınıf, 1. Yarıyıl; Kredi: 3 Ulusal, 4 ECTS; Süre: 3 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Ders Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Prof. Dr. Cihat Özönder

 

Kültür tanımları, Türk sosyal ve kültürel araştırmalarının metod ve teknikleri, saha araştırması teknikleri, kültürel araştırmalarda karşılaşılan problemler ve çözümleri, kültür araştırmalarında izafiyet, objektiflik, araştırma raporu hazırlaması, değerlendirme teknikleri dersin konularıdır.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Baykara, T., (2001). Türk Kültür Tarihine Bakışlar, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları.

Divitçioğlu, S., (2000). Kök Türkler, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Güngör, E., (2000). Tarihte Türkler, İstanbul: Ötüken Yayınları.

Kafesoğlu, İ., (1989). Türk Milli Kültürü, İstanbul: Boğaziçi Yayınları.

Ögel, B., (1997). Türk Kültürünün Gelişme Çağları I, II, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Özakpınar, Y., (1997). Kültür ve Medeniyet Anlayışları ve Bir Medeniyet Teorisi, İstanbul:

Ötüken Neşriyat.

Türkdoğan, O., (1995 ). Bilimsel Değerlendirme ve Araştırma Metodolojisi, İstanbul: M.E.B.  yayınları.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

 

Bilimin özellikleri ve sosyal bilimler

Sosyal-kültürel bilimlerde metod  ve teknikler

Teori ve özellikleri

Metod, model

Araştırma teknikleri ve basamakları, anket hazırlama

Saha araştırmalarında karşılaşılan güçlükler

Araştırmada objektiflik

Sosyo- kültürel araştırmalarda izafiyet

Sosyo-kültürel araştırmalarda değerlendirme teknikleri

Nitel ve nicel araştırmaların özellikleri

Araştırma raporu hazırlanması

Türk kültür araştırmaları örnekler; 1

Türk kültür araştırmaları örnekleri; 2

Türk kültür araştırmalarında metodolojik problemler

 

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.