ÇTL 109  Eski Türk Yazı Dili 

 

Sınıf, Yarıyıl: 1. Sınıf, 1. Yarıyıl; Kredi: 2 Ulusal, 3 ECTS; Süre: 2 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Ders Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Prof. Dr. F. Sema Barutcu Özönder

 

Türk dilinin Kök Türk, Buddhist, Maniheist ve erken İslâmî çevrelere ait metinlerinin dili üzerinde durulur, ders bu çevrelere ait örnek metinlerle desteklenir.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Clauson, G. (1972). A Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish, Oxford: Clarendon Press.

Erdal, M. (1991). Old Turkic Word Formation I-II, Turkologica 7, Wiesbaden: Harrassowitz.

Gabain, A. von (1974). Alttürkische Grammatik, 3. baskı, Wiesbaden: Harrassowitz. Tü.: A. von Gabain, (2000). Eski Türkçe’nin Grameri (çeviren: Mehmet Akalın), Ankara: TDK yayınları.

Tekin, T. (1965). A Grammar of Orkhon Turkic, The Hague: Mouton.

Tekin, T. (2003). Orhun Türkçesi Grameri, Türk Dilleri Araştırmaları, İstanbul.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

Eski Türk dilinin aşamaları ve edebî çevreleri

Eski Türkçenin grameri : Ses bilgisi

Eski Türkçenin grameri : Çekim şekil bilgisi

Eski Türkçenin grameri : Yapım şekil bilgisi

Kök Türk yazıtlarından örnek metinler

Buddhist Türk çevresi metinlerinden örnekler

Maniheist Türk çevresi metinlerinden örnekler

İlk İslâmî Türk çevresi metinlerinden örnekler

 

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.