ÇTL 108  Türk Dil Bilimi

 

Sınıf, Yarıyıl: 1. Sınıf, 2. Yarıyıl; Kredi: 2 Ulusal, 2 ECTS; Süre: 2 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Ders Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Jale Demirci

 

Türk dilinin söz dizimi, anlam bilimi ve söz varlığı özelliklerini genel olarak tanıtır. İnceleme metodları ve kaynakları üzerinde durur.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Aksan, Doğan, (2000). Her Yönüyle Dil, Ankara.

Aksan D., (1978). Anlambilimi ve Türk Anlambilimi, Ankara.

Aksan, D., (2000). Türkçenin  Söz Varlığı,  Ankara.

Banguoğlu, Tahsin, (1974). Türkçenin Grameri, Ankara.

Ergin, Muharrem, (1962). Türk Dil Bilgisi, İstanbul.

Kıran, Z., (2001). Dilbilime Giriş, Ankara.

Palmer, F.R., (2001). Semantik: Yeni Bir Anlambilim Projesi, (Çev.: Ramazan Ertürk),

Ankara.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

 

Söz dizimi

İsim tamlamaları

Cümle

Gramatikal ilişkiler

Zarf filler ve isim fiiller

Türk semantiği

Türk dilinin söz varlığı

Dil ilişkileri ve çok dillilik

 

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.