ÇTL 107  Arap Harfli Türkçe Metinleri Okuma-Anlama I 

 

Sınıf, Yarıyıl: 1. Sınıf, 1. Yarıyıl; Kredi: 2 Ulusal, 3 ECTS; Süre: 2 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Ders Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Abdullah Gündoğdu

 

Eski Yazı I dersini destekler. Öğrencinin Arap alfabesi ile yazılmış Türkçe metinleri okuma ve bu alfabede yazma becerilerini geliştirmeye yoğunlaşır.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Develi, Hayati, (2002). Osmanlı Türkçesi Kılavuzu, I-II, İstanbul.

Yeğin, A., A. Badıllı, İ. Hekimoğlu, İ. Çalım, (1999). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Büyük Lugat, İstanbul.

19. yüzyıl ve 20. yüzyıl başı Azerbaycan, İdil-Ural, Kırım ve Türkistan bölgeleri eski yazı gazete ve dergilerden seçme metinler.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

 

Eski Yazı ile ilgili genel kurallar

Arapça ve Farsça kurallar

Metin okuma ve uygulama

 

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.