ÇTL 105  Türk Dili Tarihi I 

 

Sınıf, Yarıyıl: 1. Sınıf, 1. Yarıyıl; Kredi: 2 Ulusal, 3 ECTS; Süre: 2 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Ders Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Prof. Dr. F. Sema Barutcu Özönder

 

Türk dilinin tarihsel gelişmesi üzerine yoğunlaşır. (Ural-)Altay dilleri teorisi, Türk dilinin dönemleri, tarihsel Türk dilinin yazılı (standard veya edebî) ve konuşma dil türleri ve ürünleri dersin konularıdır.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Akalın, M., (1979). Tarihî Türk Şiveleri, Ankara.

Arat, R.R. (1991). Eski Türk Şiiri, Ankara, TTK yayınları.

Barutcu Özönder, F. Sema, “Eski Türklerde Dil ve Edebiyat”, Türkler, C. III, 481-501.

Barutcu Özönder, F.S.,“Türk Dilinin Tarihî Dönemleri Üzerine Birkaç Söz”, 24 Ekim 2001, Bilim, Kültür, Edebiyat Dili Olarak Türkçe Semineri, Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (: Türkbilig, Türkoloji Araştırmaları, 2002/3, s. 203-210).

Caferoğlu, Ahmet, (1972). Türk Dili Tarihi, İstanbul.

Johanson, Lars, Éva Ágnes Csató, The Turkic Languages, London and New York 1998.

Poppe, N., (1965). Introduction to Altaic Linguistics, Wiesbaden: Ural-Altaische Bibliothek, XIV.

Rasony, Laszlo, (1988). Tarihte Türklük, TKAE Yay. Ankara.

Róna-Tas, A., (1991). An Introduction to Turkology, Studia Uralo-Altaica 33, Szeged.

Sinor, D. (Ed.) (2000). Erken İç Asya Tarihi, İstanbul.

Tezcan, Semih, (1978). “En Eski Türk Dili ve Yazını”, Bilim, Kültür ve Öğretim Dili Olarak Türkçe, Ankara, TTK Yayınları, 271-323.

Tuna, Osman Nedim, (1987). Altay Dilleri Teorisi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı: İstanbul.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

 

Türk dilinin kökeni ve yaşı meselesi

Ural-Altay dil teorisi

Altay dil ailesi ve Türkçe

Altay dilleri teorisi ve Altayistlerin görüşleri

Türk dilinin dönemlendirilmesi

Proto-Türkçe, Türkçenin ilk aşamaları

Eski Türkçe ve yazılı külliyatı

Orta Türkçe

Karahanlı Türkçesi ve eserleri

Harezm Türkçesi ve eserleri

Erken Doğu Türkçesi ve eserleri

Kıpçak Türkçesi : Codex Cumanicus ve Altın Ordu, Memlûk Kıpçak eserleri

Erken Batı (Oğuz) Türkçesi ve eserleri

Değerlendirme

 

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.