ÇTL 104  Türk Dili Tarihi II 

 

Sınıf, Yarıyıl: 1. Sınıf, 2. Yarıyıl; Kredi: 2 Ulusal, 4 ECTS; Süre: 2 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Ders Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Prof. Dr. F. Sema Barutcu Özönder

 

Türk dilinin Yeni ve Modern dönemlerini ayrıntılı olarak tanıtır. Bölgesel yeni yazı dillerinin oluşumu, yeni edebî dil yaratmak için gayretler, bunun sosyal ve siyasî faktörleri, Modern Türk dilinin tasnifi dersin konularıdır.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Akalın, M., (1979). Tarihî Türk Şiveleri, Ankara.

Arat, R. R., (1953). “Türk Şivelerinin Tasnifi”, Türkiyat Mecmuası, X, 59-138.

Barutcu Özönder, F.S.,“Türk Dilinin Tarihî Dönemleri Üzerine Birkaç Söz”, 24 Ekim 2001, Bilim, Kültür, Edebiyat Dili Olarak Türkçe Semineri, Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (: Türkbilig, Türkoloji Araştırmaları, 2002/3, s. 203-210).

Caferoğlu, Ahmet, (1972). Türk Dili Tarihi, İstanbul.

Johanson, Lars, Éva Ágnes Csató, The Turkic Languages, London and New York 1998.

Johanson, L., (2002). Türk Dili Haritası Üzerinde Keşifler, Çev. N. Demir, E. Yılmaz, Ankara.

Poppe, N., (1965). Introduction to Altaic Linguistics, Wiesbaden: Ural-Altaische Bibliothek, XIV.

Rasony, Laszlo, (1988). Tarihte Türklük, TKAE Yay. Ankara.

Róna-Tas, A., (1991). An Introduction to Turkology, Studia Uralo-Altaica 33, Szeged.

Tekin, T., (1989).  “Türk Dil ve Diyalektlerinin Yeni Bir Tasnifi”, Erdem, Sayı: 13, Ocak, 141-168.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

Ders Konuları

Yeni Türkçe Dönemi

Modern Türkçe Dönemi

Modern Türk dialekt coğrafyası

Modern Türk dilinin tasnifi: Terminoloji ve prensipler

Modern Türk dilinin tasnifi denemeleri

Değerlendirme

 

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.