ÇTL 103  Türk Dil Bilimine Giriş 

 

Sınıf, Yarıyıl: 1. Sınıf, 1. Yarıyıl; Kredi: 3 Ulusal, 3 ECTS; Süre: 3 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Ders Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Jale Demirci

 

Dil biliminin temel kavramlarını ve metodlarını tanıtır, Türk dilinin karakteristik özelliklerine yoğunlaşır.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Aksan, Doğan, (2000). Her Yönüyle Dil, Ankara.

Banguoğlu, Tahsin, (1974). Türkçenin Grameri, Ankara.

Ergin, Muharrem, (1962). Türk Dil Bilgisi, İstanbul.

Kıran, Z., (2001). Dilbilime Giriş, Ankara.

 

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

Dil bilimine giriş: Kavramlar

Dil biliminin metodları

Türk dilinin ses süzeni

Türkçenin hece yapısı

Ses uyumları

Türkçenin söz yapısı

Söz türleri: İsimler

Söz Türleri : Fiiller

Türkçenin söz dizimi

 

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.