ÇTL 101  Eski Yazı I 

 

Sınıf, Yarıyıl: 1. Sınıf, 1. Yarıyıl; Kredi: 3 Ulusal, 4 ECTS; Süre: 3 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Ders Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Abdullah Gündoğdu

 

Arap alfabesinin Türk dilinin yazımında kullanılması 11. yüzyıla kadar gider. Bu alfabe modern zamanlara kadar Türkler tarafından kullanılmıştır. Ders, öğrenciye Arap alfabesini öğretir ve öğrencinin bu alfabe ile yazılmış Türkçe metinleri okuma ve ve bu alfabede yazma becerilerini geliştirmeye yoğunlaşır.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Develi, Hayati, (2002). Osmanlı Türkçesi Kılavuzu, I-II, İstanbul.

Yeğin, A., A. Badıllı, İ. Hekimoğlu, İ. Çalım, (1999). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Büyük Lugat, İstanbul.

19. yüzyıl ve 20. yüzyıl başı Azerbaycan, İdil-Ural, Kırım ve Türkistan bölgeleri eski yazı gazete ve dergilerden seçme metinler.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

Alfabenin tanıtımı, çevri yazı

Harekeler, Bitişen ve bitişmeyen harfler (Yazı çalışması)

Eski Yazıda Türkçedeki ünlülerin gösterimi

Eski Yazıda Türkçedeki ünsüzlerin özellikleri

Eski yazıda Türkçede eklerin yazımı

Eski Yazıda yapım ve çekim morfolojisine ait eklerin yazımları

Arapça ve Farsça kelimelerin yazımı ve tanınması

Farsça tamlamalar

Metin okuma ve uygulama

 

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.